Minskad frånvaro när eleverna reflekterar över sin egen tid

Foto på lärare, elever och rektor står på rad framför Tråsättraskolan.

Från vänster: Michael Egnefors, förstelärare och representant för skolans elevhälsa, Sophia Larsson och Leo Svarén, elevrådsrepresentanter, Caroline Åkerlind, lärare och representant för skolans elevhälsa samt Yvonne Claesson, rektor.

Efter pandemin ökade högstadieelevernas frånvaro på Tråsättraskolan. Tillsammans med elevhälsan initierade rektor Yvonne Claesson individuella samtal med eleverna i syfte att förstå orsaken till att frånvaron ökat.

Lärarna Michael Egnefors och Caroline Åkerlind är representaner för skolans elevhälsa på Tråsättraskolan och tillsammans med rektor Yvonne Claesson gav de elevrådet en uppgift till alla elever i högstadiet. Att reflektera över sin egen tid och hur olika aktiviteter så som skärmtid och frånvaro påverkar dem. De frågor som eleverna fick var:

  • Vad gör frånvaron med lärandet?
  • Hur många skoldagar är det på ett år?
  • Hur många lediga dagar är det på ett år?
  • Hur många timmar per dag använder du mobilen?
  • Vad gör sömnen för kroppen om du inte sover ordentligt?

Eleverna fick reflektera tillsammans i mindre grupper under vägledning av lärare och i närvaro av en elevrådsrepresentant.

Fler lediga dagar än skoldagar

Antalet skoldagar på ett år är 178 medan antalet lediga dagar på ett år är 187. Den informationen fick flera elever att inse hur viktiga dagarna på plats verkligen är för lärandet och för betygen. I gruppsamtalen diskuterade eleverna även vad lärande är för något och att det under pandemin var svårare att ta till sig kunskap digitalt i vissa ämnen.

Sju timmar skärmtid per dag

Alla elever fick i uppgift att se hur mycket skärmtid de har. Skärmtiden var mellan fem till sju timmar per dag. Detta stannade verkligen kvar hos eleverna. De var inte medvetna om skärmtidens omfattning och hade inte reflekterat över det förut. Det uppstod intressanta diskussioner kring optimal fördelning av dygnets timmar.

Yvonne ställde frågan; Hur tänker ni att vi har för mycket läxor om ni spenderar upp till sju timmar per dag framför er mobil? Borde vi inte ta tillbaka en timme till skolan? Är det rimligt att vara borta från skolan mer än en dag per vecka?

Kan man rädda en elev till en bättre tillvaro och ett bättre lärande så var insatsen värd det. Vi måste tillsammans arbeta med förhållningssätt kring mobiler, för mobilerna är här för att stanna. Allt handlar om balans och prioriteringar, säger Yvonne Claesson, rektor på Tråsättraskolan.

Ny metod för att förebygga frånvaro framåt

Just nu fortsätter dialogen med elever i fler årskurser. Det är en metod för att närma sig eleverna framåt, för att förebygga frånvaro redan innan den uppstått. Det här var ingen engångsinsats utan våra insikter i den här processen har satt igång ett helt nytt arbetssätt som vi tänker fortsätta med, säger Yvonne Claesson.

Foto på lärare, elever och rektor står på rad framför Tråsättraskolan.

Yvonne Claesson, rektor på Tråsättraskolan

Publicerad:
Senast uppdaterad: