Eleverna i Österåkers kommunala grundskolor har bäst resultat i länet

Två tjejer sitter i skolmiljö med skyddsglasögon och utför ett experiment.

Andelen grundskoleelever i Österåkers kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar. Tas hänsyn till skillnader i elevsammansättning har eleverna i Österåkers kommunala grundskolor bäst resultat i länet. Det visar statistik för från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Varje år presenterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, statistik för landets grundskolor. Statistiken för år 2023 visar att andelen grundskoleelever i Österåkers kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökat från 82,6 procent till 87,6 procent jämfört med år 2022. Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet har ökat från 90,0 procent till 93,6 procent. Meritvärdet har däremot sjunkit från 248,2 till 243,3.

I Österåkers kommunala grundskolor i egen regi har andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar från 84,3 procent till 85,9 procent. Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet har ökat från 90,5 procent till 93,8 procent. År 2022 hade eleverna i Österåkers kommunala grundskolor högst meritvärde i länet. År 2023 har det dock sjunkit något, från 250,0 till 246,0.

– I Österåkers kommun fokuserar vi på undervisning av hög kvalitet redan i förskola. På så vis får barnen och eleverna goda förutsättningar till lärande och utveckling under hela sin utbildning från förskola och grundskola till gymnasiet, säger Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Bäst resultat i länet med hänsyn till elevsammansättning

För att ta hänsyn till skillnader i elevsammansättning och ge en bättre grund för jämförelser mellan kommuner, kompletteras de faktiska resultaten även med så kallade modellberäknade värden. Här har eleverna i Österåkers kommunala grundskolor bäst resultat i länet jämfört med beräknat värde inom meritvärde, betyg i alla ämnen och gymnasiebehörighet, i jämförelse med andra kommuner i länet.

– Personalomsättningen är låg bland våra lärare och rektorer. Det främjar dialogen både inom och mellan skolorna och skapar en kontinuitet i arbetsprocesserna. Lärarbehörigheten har också ökat vilket bidragit till en förstärkt kvalitet i undervisningen. Men inte minst är det våra elevers och medarbetares hårda arbete som avspeglar sig i de goda skolresultaten, säger Joakim Östling, skolchef för Österåkers kommunala grundskolor.

För att fortsätta att öka de goda resultaten inom den kommunala grundskolan kommer kommunens långsiktiga utvecklingsarbete fortsätta genom ett omfattande fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kommunens systematiska kvalitetsarbete har visat att språket är avgörande för att ytterligare förbättra kunskapsresultaten för alla elever.

Utforska statistiken från Sveriges kommuner och regioner, SKR, i databasen Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: