Allt nöjdare elever på Österåkers gymnasieskolor

Bilden föreställer fem ungdomar i ett klassrum.

Eleverna på Österåkers kommuns gymnasieskolor är mer nöjda med sin skola och sitt gymnasieprogram än genomsnittet i länet. Det visar resultatet av en årlig gymnasieenkät som gjordes i länet år 2023.

Enkäten visar att 81 procent av eleverna på Österåkers kommuns gymnasieskolor är nöjda med sin skola, jämfört med 74 procent i länet som helhet. Den visar också att 83 procent är nöjda med sitt gymnasieprogram, jämfört med 78 procent i hela länet.

Gymnasieskolorna ligger på eller över genomsnittet i länet när det gäller trygghet och bemötande, relationer och delaktighet, struktur och tydlighet, betyg och bedömning, samt stöd och vägledning.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda en god gymnasieutbildning på hemmaplan för kommunens ungdomar med såväl teoretisk som praktisk inriktning. Gymnasieelevernas nöjdhet med sin utbildning är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete att bibehålla och utveckla kvaliteten inom gymnasieskolan, säger Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Goda resultat på Österåkers gymnasium

Resultatet för Österåkers gymnasium ligger på eller över länsgenomsnittet inom alla områden. På Österåkers gymnasium är 79 procent av eleverna nöjda med sin skola. Det är en ökning med 9 procent jämfört med år 2022. På skolan är dessutom 82 procent av eleverna nöjda med sitt program.

Eleverna på Österåkers gymnasium upplever också en högre grad av trygghet och gott bemötande jämfört med 2022. Mätningen visar även att lärarna hjälpt eleverna att bättre förstå och utveckla kunskap genom att lägga tid på att förklara och variera undervisningen än tidigare.

– De goda resultaten visar att Österåkers gymnasium säkerställer en god värdegrund, samtidigt som de bedriver en mycket god undervisning. I den kommunala skolan arbetar vi med ett helhetsperspektiv där alla har en del i studentmössan. En stabil grund läggs i förskolan och grundskolan, sedan tar gymnasieskolan vid. Vi delar alla devisen; det är viktigt för mig att det går bra för dig, säger Ann Bisenius, skolchef för Österåkers kommunala förskolor och Österåkers gymnasium.

Publicerad:
Senast uppdaterad: