Tillsammans kan vi förebygga våld och kriminalitet hos unga

Kommunpolis Robert Sundler och kommunens trygghetssamordnare Mats Övergaard på Scenen i Berga teater.

Du som vårdsnadshavare är viktig i det vålds- och brottsförebyggande arbetet. Tillsammans kan vi stärka våra barn och ungas positiva utveckling. Kommunens trygghetssamordnare Mats Övergaard och vår kommunpolis Robert Sundler delar med sig av sina bästa tips och råd.

Österåkers kommun arbetar proaktivt tillsammans med många andra aktörer i samhället. Det gör vi för att du som bor och verkar i kommunen ska kunna känna dig trygg under dygnets alla timmar.

Det förebyggande arbetet handlar dels om att skapa trygga platser i vår gemensamma offentliga miljö och dels om att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap.

Så ser tryggheten ut för ungdomar i Österåker

Vi har lågt antal brott i Österåker i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Under flera år har kommunen, i samarbete med polis, näringslivet och allmänheten, prioriterat det brottsförebyggande arbetet för att öka säkerheten och tryggheten. Samverkan har gett resultat.

Nattvandringen i Österåker är en av de största i Sverige. Engagemanget att skapa trygghet i offentliga miljöer för våra unga är stort bland vuxna i kommunen.

Det drogförebyggande arbetet är prioriterat i Österåkers kommun och har varit framgångsrikt.

Det kan du som vårdnadshavare göra

Tisdagen den 28 november 2023 bjöd Margretelundskolan in vårdnadshavare för elever i årskurs 4–6, till en föreläsning med kommunens trygghetssamordnare Mats Övergaard och kommunpolisen Robert Sundler. Tillsammans berättade de om vikten av förebyggande insatser tidigt.

Närvarande och engagerade vuxna är en stark skyddsfaktor, varav de delade med sig av sina bästa tips och råd för hur du som vårdnadshavare och vuxen kan bidra.

 • Bygg upp en nära och tillitsfull relation till barnet
 • Visa att du bryr dig
 • Var tydlig med dina förväntningar
 • Prata och samverka med andra föräldrar om dina förväntningar
 • Lita på din intuition, den är sällan fel
 • Var medveten om var och med vem barnet umgås med på fritiden
 • Var vaken när barnet kommer hem och se efter i vilket skick.
 • Skuldbelägg eller hota inte barnet
 • Samarbeta med skolan och andra vuxna
 • Digital närvaro - vad upplever ditt barn på internet?
 • Bagatellisera inte normbrytande beteende - negativa och destruktiva beteenden som på olika sätt innebär att barnet överträder regler och normer i samhället. Det kan vara allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, stjäla och klottra, till grövre förseelser som att slåss, hota och sexuellt ofreda andra.

Är du orolig?

Stöd finns att få. Kontakta kommunens barn- och ungdomsmottagning via mejl mottagningbou@osteraker.se eller telefon 08-540 812 56 (vardagar 09–15 med undantag för lunch).

Är det akut?

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger.

Kontakta Maria ungdom, Finsens vög 1 i Stockholm. Telefon 08-123 474 10.

Publicerad:
Senast uppdaterad: