Resursförstärkning av läromedel i skolan ger resultat

Bildem visar två glada lärare som visar upp en stor trave med läroböcker som de köpt in

På sin Instagram publicerade Röllingbyskolan "Massor av nya läromedel för alla årskurser har kommit. Så här glada blir vi då".

Förra året fick Österåkers kommunala grundskolor 12 miljoner kronor extra till läromedel och digitala verktyg. Syftet var att bidra till elevernas språkutveckling ytterligare, samt att öka kvaliteten i skolan. Nu visar uppföljningen att resursförstärkningen har möjliggjort en mer likvärdig, varierad och nivåanpassad undervisning.

I en återraport från Österåkers kommunala grundskolor framgår bland annat från pedagogerna att ”vi har fått bättre möjlighet att variera undervisningen” och att ”eleverna fått större möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.”

– Det är glädjande att denna resursförstärkning har gjort ett så påtagligt genomslag för skolorna och att det bidragit till öka likvärdigheten i för eleverna i Österåker, säger Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden i Österåkers kommun.

Uppföljningen av resursförstärkningen genomfördes via en digital enkät till enheter med minst tjugo elever folkbokförda i Österåker, vilket omfattade 23 enheter med sammanlagt cirka 6 200 elever.

Så användes pengarna

Omkring 70 procent av pengarna gick till inköp av analoga läromedel och 30 procent till digitala läromedel och verktyg.

Skolorna har bland annat redovisat vad de köpt in eller planerat att köpa in allt från läromedel på engelska, franska och spanska till läseböcker och spel på engelska. De har även köpt in skönlitteratur till skolbiblioteken och klassuppsättningar av skönlitteratur och arbetsböcker.

I flera fall har eleverna varit delaktiga i inköpen av exempelvis litteratur vilket ger ökad motivation till läsning. Skolorna har även fått möjlighet att byta ut slitet material vilket ger mer kvalitet i undervisningen.

Smarta tv-apparater, datorer, surfplattor och projektorer är några exempel på digitala verktyg som har förstärkt skolorna.

Ökade möjligheter för lärande

I uppföljningen framgår att elevernas måluppfyllelse har påverkas positivt av de extra pengarna.

– Det är mycket tillfredsställande att se att de extra läromedel som tillförts skolorna gjort avsedd verkan. Den blandande lärmiljön av analoga och digitala läromedel har bidragit positivt till elevernas lärande och utveckling, och ger en bra grund och vägledning vid val av läromedel i framöver, säger Eva Wetterstrand, utbildningsdirektör i Österåkers kommun.

Höga krav på den digitala miljön

Det behövs en ständig uppgradering av digitala verktyg för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig de digitala läromedel som används i undervisningen. Föråldrad teknik får inte vara en bromsande faktor.

Från och med nästa år kommer delar av de nationella proven att genomföras digitalt – det ställer höga krav på att den digitala miljön på skolorna är väl utbyggd.

Publicerad:
Senast uppdaterad: