Österåkers kommuns elevhälsoarbete uppmärksammas i Skolriksdagen

Fem personer står framför en byggnad och tar en selfie bild

Från vänster: Helene Petschler Selström, Hampe Klein (M), Ann Bisenius, Joakim Östling och Henrik Kempe utanför Skolriksdagen 9 maj.

Tisdagen den 9 maj hade Österåkers kommun den stora äran att hålla föredrag under Skolriksdagen, som är en mötesplats för alla som leder och styr skolan. Föredraget belyste insikter och erfarenheter från den förändringsresa som skett inom elevhälsoarbetet. Dels hur det har omorganiserats för att kunna fungera likvärdigt på alla skolor men också vilka förutsättningar som varit viktiga att skapa för skolorna. 

Elevhälsochefen Henrik Kempe och specialpedagogen Helene Petschler Selström representerar Österåkers kommun
tillsammans med skolcheferna Joakim Östling och Ann Bisenius samt Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Skolriksdagen är ett bra tillfälle att ta del av det aktuella kunskapsläget och den utveckling som sker inom skolverksamheten. Jag är särskilt stolt över att vi fått chans att dela med oss av vårt arbete med elevhälsan i Österåker, säger Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Centrala Elevhälsans uppdrag

Chefen för den centrala elevhälsan har i uppdrag att tillsammans med skolcheferna, rektorerna och Pedagogcentrum fortsätta arbetet med att skapa goda gemensamma rutiner för elevhälsoarbetet på skolenheterna. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet.

Det här gör elevhälsan:

  • främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • främjar en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv livsstil
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje elev som är i behov av särskilt stöd

Från akuta insatser till förebyggande arbete

I Österåkers kommun arbetar vi för en likvärdig skola. För elevhälsan har det varit en spännande resa som gått från akuta stödinsatser för specifika elever, till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i ett tidigt skede för alla elever.

Läs hela artikeln från Ditt Österåker #2 2023

Vad är Skolriksdag?

Skolriksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en mötesplats för de som leder och styr skolan så som politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer. Syftet är att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling.

Publicerad:
Senast uppdaterad: