Nu frågar vi alla Österåkers barn och elever vad de tycker

Bilden visar en glad pojke i ett klassrum

Under perioden september–oktober får alla 8 425 barn och elever som går i en kommunal förskola eller skola svara på enkäten Med målen i sikte. Enkäten genomförs varje år och hjälper oss att utveckla den kommunala utbildningen.

Genom att ställa frågor till alla barn, elever, pedagoger och rektorer i förskolor och skolor får kommunen ett värdefullt underlag att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Det gör vi bland annat genom enkätundersökningen "Med målen i sikte". Vi genomför undersökningen varje år i både kommunala och fristående förskolor och skolor. Frågorna handlar bland annat om trygghet, delaktighet och undervisning 

Resultatet av enkäten ligger också till grund för de sammanlagda index som vi presenterar i kommunens Hitta och jämför-tjänst. Länk till annan webbplats. där vårdnadshavare kan få stöd när de ska välja förskola och skola.

– Det här är viktig information för att våra barn och elever ska lära sig och utvecklas så långt det är möjligt. Resultaten analyseras och bearbetas på respektive förskola och grundskola och ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet. Tillsammans strävar vi efter att bli länets bästa skolkommun, säger Maria Filipsson, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen.

Resultatet redovisar vi i mars i samband med nämndens årsbokslut.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar gällande genomförandet av enkäten går det bra att kontakta ditt barns skola.

Publicerad:
Senast uppdaterad: