Internationellt utbytesprogram för Österåkers högstadieelever

Elever och lärare står på flygplatsen och viftar med svenska och spanska flaggor.

På flygplatsen i Spanien tog de spanska eleverna emot Tråsättraskolan med viftande flaggor

Tråsättraskolan är en av de första högstadieskolorna i Österåker som deltagit i ett internationellt utbytesprogram. Utbytet var med en skola i Spanien och fokus låg på dialog mellan eleverna om frågor som inkludering och en hållbar utveckling.

Utbytesprogrammet Erasmus+ syftar till att stödja samarbeten, utveckling och olika projekt mellan elever i olika länder. Tack vare ett stipendium från Erasmus+ har det varit möjligt med ett utbyte mellan åtta högstadieelever från Tråsättraskolan och en spansk skola i Elche.

Eleverna från Österåker och Spanien har fört dialog om hur de tillsammans kan verka positivt för kommande generationer genom inkludering och hållbar utveckling.

Utbytet med Spanien har betytt oerhört mycket för våra elevers utveckling och kunskaper i spanska. Efter vår resa till Elche har flera elever i årskurs 8 höjt sin språkkunskap till en nivå som motsvarar gymnasiet, säger Aggie González, lärare i spanska på Tråsättraskolan.

Spanska elever deltog i undervisningen i Sverige

Höstadieeleverna på Tråsättraskolan inledde dialogen med de spanska eleverna via en app i mobilen. Till elevernas stora glädje hade de mycket att prata om och utbyta tankar kring.

Under vårterminen 2023 kom de spanska eleverna på besök till Österåker. De deltog i undervisningen i Tråsättraskolan och bodde hemma hos högstadieskolans elever. I oktober 2023 var det dags för högstadieeleverna från Tråsättraskolan att resa till Elche i Spanien för att i sin tur bo hos de spanska eleverna och besöka deras skola.

– Resan har inneburit så mycket mer för eleverna än bara språkutvecklingen. Eleverna har fått en inblick i en annan kultur, i andra människors sätt att leva och i en helt annan skolmiljö. En mycket värdefull erfarenhet i den kontext vi lever i idag, berättar Fredric Griffon, lärare på Tråsättraskolan och mentor för årskurs 9.

Ett internationellt nätverk för livet

Österåkers gymnasium har sedan en lång tid tillbaka ett flertal internationella utbyten och samarbeten med gymnasieskolor via Erasmus+. Exempel på länder som Österåkers gymnasium samarbetat med är Tjeckien, Holland, Tyskland och Italien.

– I den globaliserade värld vi lever i idag blir internationella erfarenheter alltmer viktiga. Med utbytesprogrammet Erasmus+ ger vi våra elever en möjlighet att både bygga internationella nätverk såväl som att växa och utvecklas som individer. Jag är imponerad över engagemanget hos våra elever och lärare. Det tänker jag är lärande med kvalitet, säger Annika Weimer, rektor på Österåkers gymnasium.

Det var Österåkers gymnasium som först samarbetade med den spanska skolan i Elche. Rektorn på den spanska skolan ville utöka samarbetet för elever på högstadiet.

Ställ dina frågor om Erasmus+ under öppet hus 27–28 november

Välkommen att ställa frågor till lärare och elever om internationella utbyten
när Tråsättraskolan och Österåkers gymnasium håller öppet hus:

  • Tråsättraskolan, 27 november klockan 18–20.
  • Österåkers gymnasium, 28 november klockan 18–20.
Publicerad:
Senast uppdaterad: