Forskningsprojekt ger ökad trivsel och studiero i Tråsättraskolan

Bilden visar Tråsättraskolan från ovan

Tråsättraskolan är med i forskningsprojektet Ibis som syftar till att öka tryggheten och trivseln för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar för lärande. Så här långt är projektet en succé bland lärare, elever och vårdnadshavare.

Alla elever ska ha förutsättningar att lära sig. Det är en av grundtankarna med Ibis, en forskningsbaserad metod att skapa lugn och trygghet i skolan. Det var Tråsättraskolans rektor Yvonne Claesson som tog initiativ till att årskurs 4 till 9 skulle medverka i Ibis (Inkluderande beteendestöd i skolan).

– Jag vill att Tråsättraskolan ger eleverna bästa möjliga förutsättningar. Vi hade redan väldigt höga värden när det gäller trygghet och studiero men nu har det blivit ännu bättre, säger hon.

Ibis bidrar till att skolan arbetar proaktivt det vill säga ligger steget före istället för steget efter genom tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler. Det ger skolpersonalen möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö för både sig själva och för eleverna.

– Vårt medverkande innebär både kortsiktiga och långsiktiga mål. Personalen är väldigt positivt inställa till alla teorier och metoder. Vi hade en tydlig struktur innan men nu är vi ännu mer systematiska, säger Yvonne Claesson.

Mateo Restrepo är lärare vid Tråsättraskolan och utbildar sig till instruktör för Ibis-programmet .

– Jag tyckte programmet lät intressant redan från början. Det är en chans att utvecklas som lärare och hjälpa verksamheten på bästa sätt, säger han.

Fokus på ledarskapet i klassrummet

Projektet leds av Martin Karlberg, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. 

– Eftersom Ibis handlar om ett systematiskt arbete med ledarskapet i klassrummet, är det viktigt med engagemang hos personalen och skolledningen för att Ibis ska fungera. Från Tråsättraskolans sida har man hela tiden varit mån om evidensbaserade insatser och att det är insatser som känns relevanta för personalen och som baseras på personalens behov, säger han.

Välkommen till öppet hus!

Tråsättraskolans rektor Yvonne Claesson är även glatt överraskad över gensvaret hos vårdnadshavarna för Ibis-programmet.

– Föräldragruppen har verkligen varit involverade och forskarna har varit berömmande det känns väldigt bra att eleverna är med fullt ut. Vi fortsätter att hitta möjligheter, i det här yrket kan man aldrig luta sig tillbaka, man måste utveckla sig hela tiden, säger Yvonne Claesson och tipsar om att skolan har öppet hus den 28 november klockan 18 till 20.

Bakgrund

Forskningsprojektet Ibis inleddes i Sverige för ett- och ett halvt år sedan och då var det bara fem skolor med. För Martin Karlberg och hans kolleger var det en lite skakig start då det krävdes minst 70 medverkande skolor för att uppnå en statistisk signifikans.

– Det var lite nervöst i början men sedan har gensvaret varit jättebra, säger Martin Karlberg.

Ibis baseras på modeller som har utvecklats och utvärderats under de senaste 25 åren, men metoderna förnyas ständigt för att hela tiden vara aktuellt och fungera optimalt. Just nu arbetar man med den 23:e versionen av programmet och omkring 250 skolor i Sverige deltar. Beroende på skolans förutsättningar och hur skolan väljer att lägga upp arbetet tar implementeringen av Ibis 1–3 år.

Publicerad:
Senast uppdaterad: