Elevhälsan i Österåker - från akuta insatser till förebyggande arbete

Illustrationen visar ett kollage i vattenfärg bestående av en spruta, en lärare och en elev som gör en high-five, plåster, en skola och lekande barn på en skolgård

Illustration: Linnea Blixt

I Österåkers kommun arbetar vi för en likvärdig skola. För elevhälsan har det varit en spännande resa som gått från akuta stödinsatser för specifika elever, till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i ett tidigt skede för alla elever.

I Österåkers kommun finns ett elevhälsoteam på varje kommunal grundskola. Teamet arbetar för att alla elever ska må bra från förskolan hela vägen upp till gymnasiet.

– I april 2018 fick jag i uppdrag att ta fram en central elevhälsa för att samordna skolornas enskilda elevhälsoarbete. Tidigt införde vi ett forum då de olika professionerna inom elevhälsan till exempel skolkuratorerna, kunde träffas regelbundet för att byta erfarenheter med varandra. Då började det hända spännande saker, berättar Henrik Kempe, elevhälsochef i Österåkers kommun.

Samarbete mellan elevhälsoteamen

Genom att samarbeta har elevhälsoteamen på de kommunala skolorna utvecklats mycket de senaste åren, vilket har bidragit till en förflyttning för hela verksamheten. Tidigare låg fokus på enstaka elever och insatser i akuta skeden där snabbt stöd behövdes. Nu har elevhälsoteamen möjlighet att höja blicken och fundera kring vilket hälsofrämjande och förebyggande arbete som kan införas för att undvika de akuta situationerna.

Förebyggande insatser tidigt

Samarbetet mellan skolorna ger alla elevhälsoteamen bästa möjliga förutsättning för att hjälpa eleverna i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om att förebygga frånvaro, främja en hälsosam livsstil med goda matvanor eller att stärka elevers psykiska hälsa genom att jobba med respekt och självrespekt.

En likvärdig elevhälsa

Sedan iden centrala elevhälsan infördes har även fler professioner tillkommit i teamen.

– Tack vare ett systematiskt arbete över tid har vi uppnått en likvärdighet för elevhälsan ute på skolorna, både vad det gäller tillgång till exempelvis skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog men också kring rutiner och arbetssätt, säger Henrik Kempe.

Artikeln är från Ditt Österåke #2 2023 - samlade nyheter från Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: