Besök från Island på Färglådans förskola

Bilden visar två personer som står och berättar något vid en bilskärm där det står Welcome to Färglådan och Språkförskolan Penseln. På golvet sitter flera vuxna och lyssnar.

Förskolan Färglådan arbetar med språket i centrum och ser mångfald som en tillgång. Arbetet har uppmärksammats internationellt och nyligen kom pedagoger från Island på besök för att inspireras och lära sig mer.

Barn med ett annat modersmål är relativt nytt på Island. Då en förskola på Island plötsligt hade en barngrupp med 30 procent som talade ett annat språk ville pedagogerna lära sig mer. Det resulterade i ett besök på förskolan Färglådan i Österåker.

– Jag och mina medarbetare berättade med stolthet om hur vi ser att barnen utvecklas och stärks som individer med hjälp av vårt arbete med språket i fokus, säger Emma Hammenstig, rektor på förskolorna Färglådan, Penseln, Skärgårdsstad och Söralid.

Språkundervisningen på förskolan Färglådan är såväl planerad som spontan och sker bland annat genom lek, social träning, bildstöd och tecken. Pedagoger finns hela tiden närvarande för att stötta barnen i deras kommunikation och lek. På förskolan ingår även språkförskolan Penseln som är en specialförskola för barn med diagnosen språkstörning.

– Vi arbetar med att förstärka alla barns olika språk såväl de verbala såsom andra språk som tecken, kroppsspråk, mimik och dylikt. Vi uppmärksammar även barns olika modermål och arbetar med att det ska vara en resurs i att utveckla det svenska språket, berättar Emma Hammenstig.

Publicerad:
Senast uppdaterad: