Elever utbildas till trivselledare för en trygg och aktiv skoldag

Två elever står med uppsträckta armar och brandgula västar på sig. Bakom suns andra elever och två vuxna med armarna upp i luften.

Mira och Cornelia är två av totalt 28 trivselledare på Skärgårdstadsskolan. De ordnar olika aktiviteter på rasterna för att alla ska ha något kul att göra. Foto: Jenny Thörnberg

På Skärgårdstadsskolan utbildas elever till att bli trivselledare. Tillsammans med pedagoger leder de arrangerade aktiviteter på rasterna för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade.

Det är lunchrast på Skärgårdsstadsskolan och fotbollsplanen är fylld med elever i olika åldrar. En stor högtalare fyller den krispiga höstluften med
medryckande musik. På planen står koner uppställda i banor, färgglada ärtpåsar ligger redo för spel och bollar flyger i luften. Energinivån är på topp.

Bland alla som har samlats på planen utmärker sig ett antal elever som har särskilda västar med bokstäverna TL. De är Skärgårdstadsskolans
trivselledare och håller i aktiviteterna som pågår på planen. Mira och Cornelia är två av dem.

– På rasterna ordnar vi som är trivselledare lekar så att alla ska ha något att göra. Ingen ska känna sig ensam. Vi lär oss nya lekar varje vecka och sedan lär vi de andra barnen dem, säger Mira och Cornelia.

Elever utbildas till trivselledare

Eleverna nomineras till uppdraget av sina klasskamrater. De som blir trivselledare går en utbildning där de lär sig att vara en god förebild och positiv ledare, hur de kan dela in lag på ett schysst sätt och vad de ska
tänka på när de leder olika aktiviteter.

– Vi tycker att det är viktigt med trivselledare på skolan. Hos oss är det många elever som vill bli det och vi blev stolta att bli nominerade. Det är härligt att
träffa andra elever och att de tycker att det är kul att vi ordnar lekar på rasten, säger Mira och Cornelia.

I Skärgårdstadsskolan har alla elever i årskurs 1–6 lunchrast samtidigt för att de ska kunna delta i aktiviteterna på rasterna tillsammans. Dans har
blivit särskilt populärt på skolan, inte minst sedan proffsdansaren Tobias Karlsson besökte skolan som en del av Trivselprogrammet. Eleverna fick lära sig en särskild koreografi, vilket har lett till att spontandans nu hör rasterna till.

Ökad trygghet och gemenskap

Maria Björkund och Kicki Tollebäck är två av de ansvariga för trivselarbetet på skolan.

– Vuxennärvaro på rasterna är viktigt. Tillsammans med trivselledarna utvärderar och planerar vi de olika aktiviteterna. Vi pratar också om hur vi
kan bidra till att alla ska få en bra dag i skolan och arbetar med olika trygghets- och tillitsövningar. Det är ett stort ansvar att vara trivselledare och vi ser att det här arbetet inte bara ökar tryggheten och sammanhållningen på skolan, utan också bygger goda ledare för framtiden, säger Kicki Tollebäck,
som själv är med och utbildar andra pedagoger i Trivselprogrammet.

– Vårt trivselarbete genomsyrar verksamheten på skolan. Vi ser ett större lugn och en bättre sammanhållning där eleverna umgås med varandra i olika åldrar och konflikterna har minskat. Genom enkätundersökningar ser vi också att eleverna känner sig tryggare på skolan, säger Maria Björklund.

Tillsammansdagar

Skärgårdstadsskolan arrangerar också så kallade Tillsammansdagar där alla elever på skolan, årskurs F–9, gör saker tillsammans för att knyta band till varandra och öka gemenskapen på skolan. Det kan handla om att plantera blommor, spela spel, dansa eller att göra andra aktiviteter tillsammans
där alla elever är med och tar ansvar för gemenskapen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: