Österåkers kommuns logotype

Fler Hesa Fredrik till Österåker

Bild

Utomhusvarningssändaren som även kallas Hesa Fredrik

Det ska bli fler ljudsändare som sänder Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i kommunen. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat efter en ansökan av Österåkers kommun.

De nya ljudsändarna kommer att placeras utspridda i kommunen för att öka täckningen och hörbarheten för utomhusvarningssystemet, även kallat Hesa Fredrik. Kommunens ansökan omfattar placering av ljudsändare spritt runtom i kommunen på 25 nya platser, bland annat i Rydbo, Svinninge, Stava, Skärgårdsstad, på Ljusterö och i Åkersberga samt många fler platser.

– Befolkningsskyddet är av högsta politiska prioritet i Österåker. Kommunstyrelsen gav därför i uppdrag att kartlägga den befintliga utbredningen av ljudsändare och ansöka om åtgärder av eventuella brister i MSB:s utomhusvarningssystem. Det är mycket glädjande att MSB nu gjort samma bedömning som kommunen, att en utökning är lämplig, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

– Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld är oroligt och bedöms fortsätta vara så under överskådlig tid. Den kommande utökningen av utomhusvarningssystemet blir en av flera viktiga delar i vårt arbete med ökat befolkningsskydd i Österåker. Vi fortsätter även arbetet inom fler områden till exempel livsmedelsförsörjning, dricksvatten och nödvatten, krisberedskap inom kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef på Österåkers kommun.

Startdatum kommer längre fram

Det pågår en återaktivering av hundratals redan befintligt monterade, men vilande, ljudsändare som inte är i drift runt om i hela landet. MSB har därför meddelat att de inte har något startdatum för installationen av de 25 nya ljudsändarna i Österåker, men beslutet att godkänna kommunens ansökan är ett stort och viktigt steg i förbättring av befolkningsskyddet i Österåker.

Fakta om VMA

Varnings- och informationssystemen i Sverige består av flera delar för att nå ut med information till allmänheten på olika sätt:

  • Utomhusvarningssystemet med ljudsändare (Hesa Fredrik)
  • VMA via Sveriges Radio P4 och SVT
  • VMA som sms
  • VMA på internet och i appar
  • Varningssystem kring kärnkraftverk
Publicerad:
Senast uppdaterad: