Likabehandlingsplan

Komvux Österåker har en plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan, läs mer nedan.

  • Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra
  • Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
  • All personal på skolan ska aktivt verka mot alla typer av kränkande och diskriminerande beteende.
  • Den som känner sig diskriminerad eller kränkt , eller den som ser att sådant förekommer ska anmäla till rektor. Anmälan kan också göras till annan personal på skolan som vidarebefordrar ärendet till rektor.

Vill du ta del av planen i sin helhet finns den här nedan och hos all personal på skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling/
likabehandlingsplan Komvux, SFI och Lärvux. 
, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: