Om oss

Hos oss på Komvux Österåker har du möjlighet att utvecklas, ta igen förlorade studier och kanske hitta en ny framtid? Vi har kunniga, entusiastiska lärare med full ämnesbehörighet som är här för att hjälpa dig att lyckas med dina studier.

Målen för kommunal vuxenutbildning (KOMVUX) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Det kan finnas många skäl till att studera på KOMVUX. Du kan till exempel slutföra dina grundskolestudier, gymnasiestudier eller behörighetskomplettera med kurser som du behöver för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna så kan du göra det hos oss. Du kan också välja någon av våra attraktiva yrkesutbildningar och läsa till undersköterska , vårdbiträde, barnskötare eller elevassistent.

Välkommen till oss!

Komvux Österåker ska vara:

 • En skola som överträffar elevernas förväntningar
 • En skola genomsyrad av flexibilitet och kvalitet
 • En skola där alla kommer till sin rätt, utvecklas och
  känner arbetsglädje

Vår värdegrund vilar på Läroplanen för vuxenutbildningen 2012 där det bland annat står följande:

 • Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

 • I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

På Komvux bemöter vi varandra med tilltro och respekt. Vi menar då att:

 • varje människa kan och vill utvecklas
 • varje människa alltid gör sitt bästa utifrån sin förmåga
 • vi tar hänsyn till varandra och behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade
 • vi är tydliga och har en ärlig och rak kommunikation
Publicerad:
Senast uppdaterad: