Ansök om miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2023

Fyra personer går i en park. En av dem är rullstolsburen.

Här kan du som är förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun ansöka om miljöbidrag och/eller tillgänglighetsbidrag. Bidragen kan sökas till både aktiviteter och fysiska åtgärder.

Miljöbidrag

Miljöbidraget ska användas för åtgärder eller projekt som bidrar till kommunens miljö- och klimatmål samt till Sveriges miljömål. Tidigare bidragsmedel har bland annat gått till att anlägga en bigård, aktiviteter som främjat cykling och friluftsliv, informationsspridning om hållbara val och anläggning av en äng.

Har du frågor om miljöbidrag, kontakta:

jenny.karlsson@osteraker.se

Tillgänglighetsbidrag

Tillgänglighetsbidraget ska användas för åtgärder eller projekt som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter vad gäller tillgänglighet. Det kan handla om fysiska ombyggnationer men även att skapa aktiviteter för personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder eller funktionsnedsättningar.

Har du frågor som gäller tillgänglighetsbidrag, kontakta:

bengt.andersson@osteraker.se

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kan söka bidragen. Bidragen är ej avsedda för bolag eller enskilda personer. Mer information om riktlinjerna för respektive bidrag finns att läsa längre ner under relaterade dokument. För föreningar som fått bidrag finns en e-blankett för återrapportering längre ner på denna sida.

Ansök om bidrag

Ansökan är öppen till den 15 Oktober 2023. Beslut om bidrag fattas av Kommunstyrelsen.

Återrapportering för dig som tidigare tilldelats bidrag

För att återrapportera utfallet av de aktiviteter, åtgärder eller satsningar som din förening beviljats bidrag för fyller du i nedan enkät.


 

 

Publicerad:
Senast uppdaterad: