Utbildningar i kris- och krigsberedskap

Bilden föreställer en grupp människor som för dialog framför en dator.

Genom digitala utbildningar kan du enkelt lära dig mer om hur du rustar dig inför en kris eller ett krig.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram utbildningar om hur rustar dig inför en kris eller ett krig.

Försvarsmakten har tagit fram en digital utbildning i fem kapitel, Tillsammans är vi totalförsvaret. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta. Läs mer om utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser. Läs mer om filmerna och övningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: