Österåkers kommuns logotype

Utbildningar i kris- och krigsberedskap

Bilden föreställer en grupp människor som för dialog framför en dator.

Genom digitala utbildningar kan du enkelt lära dig mer om hur du rustar dig inför en kris.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram utbildningar om hur du rustar dig inför en kris eller ett krig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en webbutbildning som utvecklar dina grundläggande kunskap om Nato och organisationens arbete kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige.

Utveckla din grundläggande kunskap om Nato, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmakten har tagit fram en digital utbildning i fem kapitel, Tillsammans är vi totalförsvaret. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta.

Tillsammans är vi totalförsvaret, Försvarsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en filmserie och en scenarioövning, Rädd eller beredd, som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Rädd eller beredd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har även tagit fram utbildningen Så bör du agera vid terrorattentat.
Risken att du ska drabbas av ett terrorattentat är liten, men genom att vara förberedd ökar du dina chanser att klara dig om det trots allt inträffar. Här får du veta vad du behöver göra och tänka på vid ett terrorattentat.

Så bör du agera vid terrorattentat, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: