Österåkers kommuns logotype

Ungdomstjänst

När tingsrätten dömer någon till ungdomstjänst tar vi ansvar för att den genomförs. Ungdomen ska göra oavlönat arbete samt få möjlighet att fundera över sitt liv och brottet.

För att en ungdomstjänst ska utföras väl behöver ungdomen delta aktivt och få stöd av sina föräldrar.

Antalet timmar en ungdom kan dömas till är minst 20 och högst 150.

Hur går det till?

När vi får meddelande att ungdomstjänst ska genomföras kallar vi föräldrar och ungdomen till möte. Under mötet berättar vi vad ungdomstjänst innebär och när den kan genomföras.

På arbetsplatsen

För varje ungdom görs en arbetsplan så att ungdomen och andra inblandade vet hur ungdomstjänsten ska genomföras.

Ungdomen får en handledare som ger stöd under tjänsten.

När sker ungdomstjänsten?

På tider som inte går ut över andra viktiga aktiviteter, exempelvis skola. Detta kan innebära att tjänsten genomförs på helger och ledighet.

Var sker ungdomstjänsten?

Egna förslag övervägs. I slutändan är det socialnämnden som beslutar var tjänsten ska genomföras.

Publicerad:
Senast uppdaterad: