Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 13 april klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN april 2021.pdf 305.3 kB 2021-04-08 18.27
5. Tjänsteutlåtande månadsuppföljning.pdf 658.8 kB 2021-04-08 18.27
5. Bilaga 1 Månadsuppföljning.pdf 2.5 MB 2021-04-08 18.27
8. Tjänsteutlåtande - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter.pdf 599.8 kB 2021-04-08 18.28
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 14 2020.pdf 597.6 kB 2021-04-08 18.28
10. Bilaga 1 Medborgarförslag 14 2020 Utveckla den gamla PREEM-tomten, 2020-07-14.pdf 2.2 MB 2021-04-08 18.28
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 17 2020.pdf 610.7 kB 2021-04-08 18.28
11. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 17 2020 – Sänk hastigheten och förbättra sikten.pdf 2.4 MB 2021-04-08 18.29
12. Tjänsteutlåtande gällande tätbebyggtområde - Stava.pdf 597.8 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021031.pdf 503.7 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 2 - Avslag från Länsstyrelsen på skrivelse från medborgare, 2020-12-17.pdf 267.3 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 3 - Remissvar från Polismyndigheten, 2021-03-11.pdf 86.6 kB 2021-04-08 18.30
12. Bilaga 4 - Remissvar från Stava samfällighetsförening och Stava fastighetsägarförening, 2021-03-15.pdf 343.1 kB 2021-04-08 18.30
12. Bilaga 5 - Remissvar från Trafikverket, 2021-03-19.pdf 248.4 kB 2021-04-08 18.30
13. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet på Söralidsvägen och Margretelundsvägen.pdf 595.3 kB 2021-04-08 18.30
13. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021037, Söralidsvägen.pdf 511.9 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021038, Margretelundsvägen.pdf 471.5 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 3 - Remissvar från Trafikförvaltningen.pdf 78.2 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 4 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf 91.8 kB 2021-04-08 18.32
14. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet i Östra Kanalstaden.pdf 593.8 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021032, Kungsängsvägen.pdf 423.2 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021033, Aspövägen.pdf 423.2 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021034, Storövägen.pdf 423.7 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021035, Lillövägen.pdf 423.8 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 5 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021036, Idskärsvägen.pdf 424 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 6 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf 94.3 kB 2021-04-08 18.34
15. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet i HagbyFredsborg.pdf 592.7 kB 2021-04-08 18.34
15. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021039 (Hagbyhöjden och Fredsborg).pdf 529.2 kB 2021-04-08 18.35
15. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2013002 (Upphävs, Hagbyhöjden).pdf 112.1 kB 2021-04-08 18.35
15. Bilaga 3 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf 86.5 kB 2021-04-08 18.35
16. Tjänsteutlåtande - Cykelbokslut 2020.pdf 608 kB 2021-04-08 18.35
16. Bilaga 1 - Cykelbokslut för Österåkers kommun 2020.pdf 1018.6 kB 2021-04-08 18.36
17. Tjänsteutlåtande-Svar på remiss TN 2020-1385 Trafikförändringar.pdf 641.7 kB 2021-04-08 18.36
17. Bilaga 1 - Remissvar trafikförändringar-T22.pdf 148.1 kB 2021-04-08 18.36
17. Bilaga 2 - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20212022 (T22), Region Stockholm, 2021-03-12.pdf 6.3 MB 2021-04-08 18.37
19. Anmälan av delegationsbeslut 2021-04-13.pdf 516.2 kB 2021-04-08 18.37
19. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut - Schakt TA-plan.pdf 146.2 kB 2021-04-08 18.37
19. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx 12.5 kB 2021-04-08 18.38
6. Tjänsteutlåtande investeringsbudget gator_vägar.pdf 103.3 kB 2021-04-09 12.37
6. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf 1.2 MB 2021-04-09 12.37
6. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf 289.4 kB 2021-04-09 12.37
7. Tjänsteutlåtande investeringsbudet Attraktiv miljö.pdf 102.8 kB 2021-04-09 12.38
7. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf 1.2 MB 2021-04-09 12.38
7. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf 289.4 kB 2021-04-09 12.38
Protokoll 210413 del 1.pdf 4.8 MB 2021-04-19 18.11
Protokoll 210413 del 2.pdf 16.8 MB 2021-04-19 18.11

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 20 april 2021