Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 13 april klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN april 2021.pdf Pdf, 305.3 kB. 305.3 kB 2021-04-08 18.27
5. Tjänsteutlåtande månadsuppföljning.pdf Pdf, 658.8 kB. 658.8 kB 2021-04-08 18.27
5. Bilaga 1 Månadsuppföljning.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-04-08 18.27
8. Tjänsteutlåtande - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter.pdf Pdf, 599.8 kB. 599.8 kB 2021-04-08 18.28
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 14 2020.pdf Pdf, 597.6 kB. 597.6 kB 2021-04-08 18.28
10. Bilaga 1 Medborgarförslag 14 2020 Utveckla den gamla PREEM-tomten, 2020-07-14.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-04-08 18.28
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 17 2020.pdf Pdf, 610.7 kB. 610.7 kB 2021-04-08 18.28
11. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 17 2020 – Sänk hastigheten och förbättra sikten.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-04-08 18.29
12. Tjänsteutlåtande gällande tätbebyggtområde - Stava.pdf Pdf, 597.8 kB. 597.8 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021031.pdf Pdf, 503.7 kB. 503.7 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 2 - Avslag från Länsstyrelsen på skrivelse från medborgare, 2020-12-17.pdf Pdf, 267.3 kB. 267.3 kB 2021-04-08 18.29
12. Bilaga 3 - Remissvar från Polismyndigheten, 2021-03-11.pdf Pdf, 86.6 kB. 86.6 kB 2021-04-08 18.30
12. Bilaga 4 - Remissvar från Stava samfällighetsförening och Stava fastighetsägarförening, 2021-03-15.pdf Pdf, 343.1 kB. 343.1 kB 2021-04-08 18.30
12. Bilaga 5 - Remissvar från Trafikverket, 2021-03-19.pdf Pdf, 248.4 kB. 248.4 kB 2021-04-08 18.30
13. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet på Söralidsvägen och Margretelundsvägen.pdf Pdf, 595.3 kB. 595.3 kB 2021-04-08 18.30
13. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021037, Söralidsvägen.pdf Pdf, 511.9 kB. 511.9 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021038, Margretelundsvägen.pdf Pdf, 471.5 kB. 471.5 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 3 - Remissvar från Trafikförvaltningen.pdf Pdf, 78.2 kB. 78.2 kB 2021-04-08 18.31
13. Bilaga 4 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 91.8 kB. 91.8 kB 2021-04-08 18.32
14. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet i Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 593.8 kB. 593.8 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021032, Kungsängsvägen.pdf Pdf, 423.2 kB. 423.2 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021033, Aspövägen.pdf Pdf, 423.2 kB. 423.2 kB 2021-04-08 18.32
14. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021034, Storövägen.pdf Pdf, 423.7 kB. 423.7 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021035, Lillövägen.pdf Pdf, 423.8 kB. 423.8 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 5 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021036, Idskärsvägen.pdf Pdf, 424 kB. 424 kB 2021-04-08 18.33
14. Bilaga 6 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 94.3 kB. 94.3 kB 2021-04-08 18.34
15. Tjänsteutlåtande - gällande ändrad hastighet i HagbyFredsborg.pdf Pdf, 592.7 kB. 592.7 kB 2021-04-08 18.34
15. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021039 (Hagbyhöjden och Fredsborg).pdf Pdf, 529.2 kB. 529.2 kB 2021-04-08 18.35
15. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2013002 (Upphävs, Hagbyhöjden).pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2021-04-08 18.35
15. Bilaga 3 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2021-04-08 18.35
16. Tjänsteutlåtande - Cykelbokslut 2020.pdf Pdf, 608 kB. 608 kB 2021-04-08 18.35
16. Bilaga 1 - Cykelbokslut för Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-04-08 18.36
17. Tjänsteutlåtande-Svar på remiss TN 2020-1385 Trafikförändringar.pdf Pdf, 641.7 kB. 641.7 kB 2021-04-08 18.36
17. Bilaga 1 - Remissvar trafikförändringar-T22.pdf Pdf, 148.1 kB. 148.1 kB 2021-04-08 18.36
17. Bilaga 2 - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20212022 (T22), Region Stockholm, 2021-03-12.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2021-04-08 18.37
19. Anmälan av delegationsbeslut 2021-04-13.pdf Pdf, 516.2 kB. 516.2 kB 2021-04-08 18.37
19. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut - Schakt TA-plan.pdf Pdf, 146.2 kB. 146.2 kB 2021-04-08 18.37
19. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx Excel, 12.5 kB. 12.5 kB 2021-04-08 18.38
6. Tjänsteutlåtande investeringsbudget gator_vägar.pdf Pdf, 103.3 kB. 103.3 kB 2021-04-09 12.37
6. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-04-09 12.37
6. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-04-09 12.37
7. Tjänsteutlåtande investeringsbudet Attraktiv miljö.pdf Pdf, 102.8 kB. 102.8 kB 2021-04-09 12.38
7. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-04-09 12.38
7. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-04-09 12.38
Protokoll 210413 del 1.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-04-19 18.11
Protokoll 210413 del 2.pdf Pdf, 16.8 MB. 16.8 MB 2021-04-19 18.11

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 25 maj 2021