Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 22 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-03-22.pdf 1.2 MB 2021-03-17 13.13
3. Rev. tjut. - Godkännande av markanvisningsavtal avseende fastigheterna Runö 7_491 och del av Runö 7_108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf 714.1 kB 2021-03-17 13.00
3. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108.pdf 1.9 MB 2021-03-17 13.00
3. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2_210208.pdf 803.6 kB 2021-03-17 13.00
4. Protokollsutdrag - Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf 75.9 kB 2021-03-17 13.00
4. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf 676.8 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf 81.2 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf 198.5 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf 1.3 MB 2021-03-17 13.00
5. Protokollsutdrag - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 - Staden på landet.pdf 68.5 kB 2021-03-17 13.00
5. Tjut - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf 650.2 kB 2021-03-17 13.00
5. Bilaga 1. Remissvar på Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf 71.9 kB 2021-03-17 13.00
5. Bilaga 2. Missiv Inbjudan till samråd Täby ÖP.pdf 323.4 kB 2021-03-17 13.00
6. Protokollsutdrag - Svar på Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljö.pdf 76.1 kB 2021-03-17 13.00
6. Tjut - Remissvar gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf 1.1 MB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 1. Missiv, 2021-02-05.pdf 355.2 kB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 2. Sändlista, 2021-02-05.pdf 124.7 kB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 3. Utdrag ur Miljö-och hälsoskyddsnämndens protokoll, 2021-02-23.pdf 302.9 kB 2021-03-17 13.00
7. Protokollsutdrag - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf 81.2 kB 2021-03-17 13.00
7. Tjut - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf 974.2 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 1. Ansökan från Friluftsfrämjandet.pdf 15.9 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 2. Riktlinjer för miljöbidrag 2020.pdf 284.3 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 3. Bedömningsmetod miljöbidrag 2020.pdf 433.4 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 4. Tidigare beslut Miljöbidrag 2020.pdf 1.8 MB 2021-03-17 13.00
8. Protokollsutdrag - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021 - 2027.pdf 78.8 kB 2021-03-17 13.00
8. Signerat Rev. tjut - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021 - 2027.pdf 2 MB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 1. Länk till samrådsunderlag.pdf 216.2 kB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 2. Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-02-23 - Synpunkter inom samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf 295.2 kB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 3. Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf 3.3 MB 2021-03-17 13.00
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Malin (RP) - Angående grovsophämtning.pdf 82.8 kB 2021-03-17 13.00
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Molin (RP) – Angående grovsophämtning.pdf 417.1 kB 2021-03-17 13.00
9. Tjut - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning - med bilagor.pdf 2.7 MB 2021-03-17 13.00
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 143.3 kB 2021-03-17 13.00
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 434.2 kB 2021-03-17 13.00
10. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 993.5 kB 2021-03-17 13.00
10. Bilaga 1. Motion 21_2020 - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 2.4 MB 2021-03-17 13.00
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf 59.6 kB 2021-03-17 13.02
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 28 februari 2021.pdf 544.1 kB 2021-03-17 13.02
11. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomisk månadsuppfoljning per februari 2021.pdf 506.1 kB 2021-03-17 13.02
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf 60.8 kB 2021-03-17 13.02
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 28 februari 2021.pdf 540.9 kB 2021-03-17 13.02
12. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomisk månadsuppfoljning per februari 2021.pdf 325.1 kB 2021-03-17 13.02
13. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf 57.1 kB 2021-03-17 13.02
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari.pdf 830.7 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 1. Prognos per nämnd.pdf 259.3 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 2. Inv prognos.pdf 182.2 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 3. Ack utfall.pdf 442 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 4. Inv prognos per projekt.pdf 652.8 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 5. Pensioner.pdf 579 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 6. Överlikvid.pdf 534.9 kB 2021-03-17 13.02
14. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.pdf 526.1 kB 2021-03-17 13.03
14. Bilaga. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020.pdf 839.3 kB 2021-03-17 13.03
15. Bilaga. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020.pdf 387.5 kB 2021-03-17 13.03
15. Tjut - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2020.pdf 524.4 kB 2021-03-17 13.03
16. Protokollsutdrag - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 53.7 kB 2021-03-17 13.03
16. Tjut - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 697.2 kB 2021-03-17 13.03
16. Bilaga. Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf 2.4 MB 2021-03-17 13.03
17. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf 140 kB 2021-03-17 13.03
17. Tjut - Svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf 593.6 kB 2021-03-17 13.03
17. Bilaga 1. Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf 414.6 kB 2021-03-17 13.03
17. Bilaga 2. Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf 487.1 kB 2021-03-17 13.03
18. Protokollsutdrag - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida reningsverk i Margretelund 16_95.pdf 204.3 kB 2021-03-17 13.04
18. Tjut - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida rening i Margretelund 16_95.pdf 1.6 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A. Framställan från Österåkersvatten AB.pdf 5.2 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A1. Värdeutlåtande avseende fastigheten Margretelund 16-95 Forum Fastighetsekonomi.pdf 11.7 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A2. Aktieägaravtal mellan Österåkervatten AB och Vaxholmsvatten AB.pdf 9.9 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A3. Bolagsordning för NYAB.pdf 1.8 MB 2021-03-17 13.04
19. Protokollsutdrag - Svar på motion 8_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 194.7 kB 2021-03-17 13.04
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 383 kB 2021-03-17 13.04
19. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 627.6 kB 2021-03-17 13.04
19. Bilaga. Motion_8_2020.pdf 476.8 kB 2021-03-17 13.04
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf 174.2 kB 2021-03-17 13.05
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf 438.5 kB 2021-03-17 13.05
20. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf 559.2 kB 2021-03-17 13.05
20. Bilaga. Motion_9_2020.pdf 731.2 kB 2021-03-17 13.05
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 27_2020 av Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf 117.4 kB 2021-03-17 13.05
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27_2020 från Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf 424.3 kB 2021-03-17 13.05
21. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf 728.6 kB 2021-03-17 13.05
21. Bilaga. Motion 27_2020.pdf 178.6 kB 2021-03-17 13.05
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 113.5 kB 2021-03-17 13.05
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28_2020 från Anders Borelid (SD) - Inför kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 451.2 kB 2021-03-17 13.05
22. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 954.3 kB 2021-03-17 13.05
22. Bilaga. Motion 28_2020.pdf 188.2 kB 2021-03-17 13.05
23. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2_2020 - Fler ordningsvakter.pdf 74.5 kB 2021-03-17 13.05
23. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2_2020 – Fler ordningsvakter.pdf 408.6 kB 2021-03-17 13.05
23. Tjut - Svar på medborgarförslag 2 2020 - Fler ordningsvakter.pdf 960.1 kB 2021-03-17 13.05
23. Bilaga. Medborgarforslag_2_2020.pdf 129.3 kB 2021-03-17 13.05
24. Protokollsutdrag - Svar på remiss - Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.pdf 76.2 kB 2021-03-17 13.05
24. Tjut - Svar på remiss – Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen - Signerat.pdf 597.9 kB 2021-03-17 13.05
24. Bilaga. Regional näringslivs- och tillväxtstrategi.pdf 5 MB 2021-03-17 13.05
25. Protokollsutdrag - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 119.2 kB 2021-03-17 13.05
25. Tjut - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 875.2 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 1. Utdrag ur produktionsutskottets protokoll, § 11_3, 2020-09-28..pdf 365.5 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 2. Arbetsordning – förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet.pdf 457.3 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 3. Reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf 381.9 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 4. Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf 290.1 kB 2021-03-17 13.05
26. Protokollsutdrag - Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard.pdf 139.8 kB 2021-03-17 13.05
26. Tjut - Fördelning av statsbidrag- Extra skolmiljard.pdf 561 kB 2021-03-17 13.05
27. Protokollsutdrag - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 60.2 kB 2021-03-17 14.12
27. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 937.7 kB 2021-03-17 14.12
27. Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun.pdf 683.7 kB 2021-03-17 14.12
27. Rev. Bilaga 2. Pengbilaga 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf 133.4 kB 2021-04-01 12.45
27. Bilaga 2. Pengbilaga 2021.pdf 131.9 kB 2021-03-17 14.12
27. Rev. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021.pdf 670.2 kB 2021-04-01 12.45
27. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021.pdf 713.3 kB 2021-03-17 14.12
27. Bilaga 4. Protokollsutdrag FGN - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 630.6 kB 2021-03-18 13.46
28. Protokollsutdrag - Policy för upphandling Österåkers kommun.pdf 61.4 kB 2021-03-19 11.06
28. Tjut - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf 566 kB 2021-03-19 11.06
28. Bilaga. Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf 175.9 kB 2021-03-19 11.06
29. Protokollsutdrag - Riktlinjer till upphandlingspolicy i Österåkers kommun.pdf 56.8 kB 2021-03-19 11.06
29. Tjut - Riktlinjer till upphandlingspolicy Österåkers kommun.pdf 566 kB 2021-03-19 11.06
29. Bilaga. Riktlinjer till upphandlingspolicy Österåkers kommun.pdf 612.6 kB 2021-03-19 11.06
30. Protokollsutdrag - Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf 59.7 kB 2021-03-19 11.06
30. Tjut - Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf 566 kB 2021-03-19 11.06
30. Bilaga. Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf 253.8 kB 2021-03-19 11.06
31. Protokollsutdrag - Utredning Familjecentral.pdf 55.7 kB 2021-03-19 11.06
31. Tjut - Uppdrag - utredning av Familjecentral.pdf 543.4 kB 2021-03-19 11.06
32. Protokollsutdrag - Förordning 2021_8 om särskild begränsning för att förhindra spridning av Covid-19.pdf 59.4 kB 2021-03-18 13.47
32. Tjut - Förordning (2021_8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt val av ledamöter till Beredskapsutskottet.pdf 602.4 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 1. Lag (2021_4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 500.2 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 2. Förordning (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 416.6 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 3. Förordning (2021_161) om ändring i förordningen (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 359 kB 2021-03-18 13.47
33. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 - Om återvinning.pdf 131.9 kB 2021-03-17 13.06
33. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 – Om återvinning.pdf 531.1 kB 2021-03-17 13.06
33. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 – Om återvinning.pdf 6.2 MB 2021-03-17 13.08
34. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16_2020 - Varmare lägenheter för.pdf 79 kB 2021-03-19 11.10
34. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16_2020 - Varmare lägenheter för äldre.pdf 471.9 kB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 1. Protokollsutdrag - VON § 11_8 - Svar på medborgarförslag - Varmare lägenheter för äldre.pdf 497 kB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 2. Tjut VON - Svar på medborgarförslag 16_2020 - Varmare lägenheter för äldre.pdf 4.4 MB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 3. Medborgarforslag_16_2020 Varmare lägenheter.pdf 701.1 kB 2021-03-19 11.10
35. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf 94.1 kB 2021-03-17 13.09
35. Tjut - Svar på motion 4-2020 från Kristina Embäck (S) - Samverkan för motorbana.pdf 891.6 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga 1. Länk till samrådsunderlag.pdf 216.2 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Motion nr 4_2020.pdf 779.6 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Protokollsutdrag KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck – Samverkan för motorbana.pdf 1023.7 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Tjut KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf 573.9 kB 2021-03-17 13.09
36. Tjut - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf 1.2 MB 2021-03-17 13.09
37. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 77.2 kB 2021-03-17 13.09
38. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf 73 kB 2021-03-17 13.09
Protokoll KS 2021-03-22.pdf 57.1 MB 2021-03-29 09.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 17 december 2020