Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 20 april klockan 13.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-04-20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2020-04-20.pdf 378.3 kB 2020-04-08 15.26
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16.pdf 2.4 MB 2020-04-08 15.39
3b Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-20.pdf 1019 kB 2020-04-08 15.39
3c Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).pdf 291.5 kB 2020-04-08 15.39
3d Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per 2019-12-31.pdf 191.2 kB 2020-04-08 15.39
3e Attunda Tingsrätt har entledigat Ann-Katrin Flodén (M) som nämndeman.pdf 141.4 kB 2020-04-08 15.40
3f Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 6600-19 avseende beslut 2019-03-18, i KF § 34.pdf 601.3 kB 2020-04-08 15.40
3g Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala Mål nr 7957-18 avseende beslut 2018-11-19, i KF § 85 samt beslut 2018-12-10, i KF § 97.pdf 828 kB 2020-04-08 15.40
3h Stiftelsen Forn-Åker har avregistrerats som stiftelse.pdf 315.2 kB 2020-04-08 15.40
3i Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2020-04-03 samt partiöverenskommelse.pdf 434.3 kB 2020-04-08 15.40
3j Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20.pdf 3.9 MB 2020-04-20 12.02
4. KS Protokoll - Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.pdf 185.8 kB 2020-04-08 15.40
4. Tjut - Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.pdf 521.2 kB 2020-04-08 15.40
5. MISSIV gällande hantering från ärende 5.pdf 343.5 kB 2020-04-08 15.41
5. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 119.4 kB 2020-04-08 15.41
5. Tjut - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf 488 kB 2020-04-08 15.41
5. förord till Årsredovisning för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2020-04-08 15.41
5. Bilaga. Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2020-04-08 15.42
5. Tjut - Årsredovisningar för år 2019 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 217.8 kB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 1 - Årsredovisning Armada Fastighets AB.pdf 7.5 MB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 2 - signaturer s 71 Roslagsvattens Årsredovisning.pdf 430.1 kB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 2 - Årsredovisning Roslagsvatten AB.pdf 8.2 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 3 - Årsredovisning Storstockholms brandförsvar.pdf 3.6 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 4 - Årsredovisning Samordningsförbundet Roslagen.pdf 1.5 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 5 - Årsredovisning Visit Roslagen AB.pdf 298.3 kB 2020-04-08 15.43
6. Ordförandeförslag - Revisionsberättelse och ansvarsprövning för år 2019 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers.pdf 574.4 kB 2020-04-14 19.56
6. Bilaga 1A - Inkomna förklaringar.pdf 601 kB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1B - Revisionsberättelser för år 2019 samt revisorernas redogörelse avseende Österåkers kommun.pdf 1.8 MB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1C - Underlag för ansvarsprövning rörande viss arvodering – PWC.pdf 151.9 kB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1 - Granskning av Österåkers kommuns årsredovisning 2019.pdf 150.7 kB 2020-04-08 15.44
6. Bilaga 2 - Revisionsberättelse Armada Fastighets AB.pdf 1.3 MB 2020-04-08 15.44
6. Bilaga 3 - Revisionsberättelse Roslagsvatten AB.pdf 2 MB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 4 - Revisionsberättelse Storstockholms Brandförsvar.pdf 1.1 MB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 5 - Revisionsberättelse Samordningsförbundet Roslagen.pdf 178.5 kB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 6 - Revisionsberättelse Visit Roslagen AB.pdf 218.5 kB 2020-04-08 15.45
7. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 91.4 kB 2020-04-08 15.46
7. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 3.1 MB 2020-04-08 15.46
8. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2019.pdf 87.8 kB 2020-04-08 15.46
8. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf 5.2 MB 2020-04-08 15.47
9. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 114.8 kB 2020-04-08 15.47
9. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 8.5 MB 2020-04-08 15.47
10. KS Protokoll - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 114 kB 2020-04-08 15.48
10. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 569.7 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga A. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 420.6 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga B. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 180.2 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 538.4 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 913.8 kB 2020-04-08 15.49
11. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 124.3 kB 2020-04-08 15.49
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 7 MB 2020-04-08 15.49
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf 124.6 kB 2020-04-08 15.50
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 446.3 kB 2020-04-08 15.50
13. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 1.8 MB 2020-04-08 15.50
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 202018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåkers k.pdf 254.1 kB 2020-04-08 15.50
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF%.pdf 97.9 kB 2020-04-08 15.50
14. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänst.pdf 5.7 MB 2020-04-08 15.51
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 32019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 280.9 kB 2020-04-08 15.51
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 406.7 kB 2020-04-08 15.51
15. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 1 MB 2020-04-08 15.51
15. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 371.5 kB 2020-04-08 15.51
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 52019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 193.6 kB 2020-04-08 15.52
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 508.1 kB 2020-04-08 15.52
16. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 1.5 MB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 531.6 kB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf 1.2 MB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf 2.2 MB 2020-04-08 15.53
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 82019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta Komvux för att bättr.pdf 102.9 kB 2020-04-08 15.53
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristi.pdf 96.7 kB 2020-04-08 15.53
17. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck%2.pdf 13.1 MB 2020-04-08 15.53
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 112019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Conteras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf 262.1 kB 2020-04-08 15.54
18. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma.pdf 73.6 kB 2020-04-08 15.54
18. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) –%2.pdf 1.4 MB 2020-04-08 15.55
18. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf 998.6 kB 2020-04-08 15.55
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 162019 från Anders Borelid (SD) – Angående sluss in till hundrastgården.pdf 146.5 kB 2020-04-08 15.55
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf 93.6 kB 2020-04-08 15.55
19. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf 1.9 MB 2020-04-08 15.56
19. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf 341.9 kB 2020-04-08 15.56
19. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf 797.2 kB 2020-04-08 15.56
20a svar på interpellation.pdf 119.5 kB 2020-04-19 20.13
20a Interpellation nr 1-2020.pdf 234.1 kB 2020-04-08 15.56
21 motion nr 6-2020.pdf 158.4 kB 2020-04-08 15.57
21. nya motioner nr 7-2020, nr 8-2020, nr 9-2020, nr 10-2020 och nr 11-2020.pdf 806.1 kB 2020-04-17 17.15
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 1-2020.pdf 131.7 kB 2020-04-08 15.57
22. medborgarförslag nr 1-2020.pdf 1.8 MB 2020-04-08 15.57
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 2-2020.pdf 95.4 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 2-2020.pdf 85.7 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 3-2020.pdf 95.5 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 3-2020.pdf 100.2 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 4-2020.pdf 95.5 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 4-2020.pdf 85.7 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 5-2020.pdf 99.6 kB 2020-04-08 15.59
22. medborgarförslag nr 5-2020.pdf 112.1 kB 2020-04-08 15.59
22. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2020.pdf 110.4 kB 2020-04-08 16.00
22. medborgarförslag nr 6-2020.pdf 86.5 kB 2020-04-08 16.00
22. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 7-2020.pdf 99.3 kB 2020-04-08 16.00
22. Medborgarförslag nr 7-2020.pdf 95.9 kB 2020-04-08 16.00
KF Protokoll 2020-04-20 §§ 21-227.pdf 23.9 MB 2020-04-29 18.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020