Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 20 april klockan 13.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-04-20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2020-04-20.pdf Pdf, 378.3 kB. 378.3 kB 2020-04-08 15.26
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-04-08 15.39
3b Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-20.pdf Pdf, 1019 kB. 1019 kB 2020-04-08 15.39
3c Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).pdf Pdf, 291.5 kB. 291.5 kB 2020-04-08 15.39
3d Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per 2019-12-31.pdf Pdf, 191.2 kB. 191.2 kB 2020-04-08 15.39
3e Attunda Tingsrätt har entledigat Ann-Katrin Flodén (M) som nämndeman.pdf Pdf, 141.4 kB. 141.4 kB 2020-04-08 15.40
3f Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 6600-19 avseende beslut 2019-03-18, i KF § 34.pdf Pdf, 601.3 kB. 601.3 kB 2020-04-08 15.40
3g Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala Mål nr 7957-18 avseende beslut 2018-11-19, i KF § 85 samt beslut 2018-12-10, i KF § 97.pdf Pdf, 828 kB. 828 kB 2020-04-08 15.40
3h Stiftelsen Forn-Åker har avregistrerats som stiftelse.pdf Pdf, 315.2 kB. 315.2 kB 2020-04-08 15.40
3i Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2020-04-03 samt partiöverenskommelse.pdf Pdf, 434.3 kB. 434.3 kB 2020-04-08 15.40
3j Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2020-04-20 12.02
4. KS Protokoll - Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.pdf Pdf, 185.8 kB. 185.8 kB 2020-04-08 15.40
4. Tjut - Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.pdf Pdf, 521.2 kB. 521.2 kB 2020-04-08 15.40
5. MISSIV gällande hantering från ärende 5.pdf Pdf, 343.5 kB. 343.5 kB 2020-04-08 15.41
5. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 119.4 kB. 119.4 kB 2020-04-08 15.41
5. Tjut - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf Pdf, 488 kB. 488 kB 2020-04-08 15.41
5. förord till Årsredovisning för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-04-08 15.41
5. Bilaga. Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-04-08 15.42
5. Tjut - Årsredovisningar för år 2019 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 217.8 kB. 217.8 kB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 1 - Årsredovisning Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 2 - signaturer s 71 Roslagsvattens Årsredovisning.pdf Pdf, 430.1 kB. 430.1 kB 2020-04-08 15.42
5. Bilaga 2 - Årsredovisning Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 8.2 MB. 8.2 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 3 - Årsredovisning Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 4 - Årsredovisning Samordningsförbundet Roslagen.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-04-08 15.43
5. Bilaga 5 - Årsredovisning Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 298.3 kB. 298.3 kB 2020-04-08 15.43
6. Ordförandeförslag - Revisionsberättelse och ansvarsprövning för år 2019 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers.pdf Pdf, 574.4 kB. 574.4 kB 2020-04-14 19.56
6. Bilaga 1A - Inkomna förklaringar.pdf Pdf, 601 kB. 601 kB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1B - Revisionsberättelser för år 2019 samt revisorernas redogörelse avseende Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1C - Underlag för ansvarsprövning rörande viss arvodering – PWC.pdf Pdf, 151.9 kB. 151.9 kB 2020-04-14 19.57
6. Bilaga 1 - Granskning av Österåkers kommuns årsredovisning 2019.pdf Pdf, 150.7 kB. 150.7 kB 2020-04-08 15.44
6. Bilaga 2 - Revisionsberättelse Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-04-08 15.44
6. Bilaga 3 - Revisionsberättelse Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 4 - Revisionsberättelse Storstockholms Brandförsvar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 5 - Revisionsberättelse Samordningsförbundet Roslagen.pdf Pdf, 178.5 kB. 178.5 kB 2020-04-08 15.45
6. Bilaga 6 - Revisionsberättelse Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 218.5 kB. 218.5 kB 2020-04-08 15.45
7. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 91.4 kB. 91.4 kB 2020-04-08 15.46
7. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-04-08 15.46
8. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 87.8 kB. 87.8 kB 2020-04-08 15.46
8. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-04-08 15.47
9. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 114.8 kB. 114.8 kB 2020-04-08 15.47
9. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2020-04-08 15.47
10. KS Protokoll - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 114 kB. 114 kB 2020-04-08 15.48
10. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 569.7 kB. 569.7 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga A. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 420.6 kB. 420.6 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga B. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 180.2 kB. 180.2 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2020-04-08 15.48
10. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 913.8 kB. 913.8 kB 2020-04-08 15.49
11. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 124.3 kB. 124.3 kB 2020-04-08 15.49
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-04-08 15.49
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2020-04-08 15.50
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 446.3 kB. 446.3 kB 2020-04-08 15.50
13. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-04-08 15.50
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 202018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåkers k.pdf Pdf, 254.1 kB. 254.1 kB 2020-04-08 15.50
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF%.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2020-04-08 15.50
14. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänst.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2020-04-08 15.51
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 32019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 280.9 kB. 280.9 kB 2020-04-08 15.51
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 406.7 kB. 406.7 kB 2020-04-08 15.51
15. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-04-08 15.51
15. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 371.5 kB. 371.5 kB 2020-04-08 15.51
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 52019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 193.6 kB. 193.6 kB 2020-04-08 15.52
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 508.1 kB. 508.1 kB 2020-04-08 15.52
16. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 531.6 kB. 531.6 kB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-04-08 15.52
16. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-04-08 15.53
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 82019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta Komvux för att bättr.pdf Pdf, 102.9 kB. 102.9 kB 2020-04-08 15.53
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristi.pdf Pdf, 96.7 kB. 96.7 kB 2020-04-08 15.53
17. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck%2.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2020-04-08 15.53
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 112019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Conteras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 262.1 kB. 262.1 kB 2020-04-08 15.54
18. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2020-04-08 15.54
18. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) –%2.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-04-08 15.55
18. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 998.6 kB. 998.6 kB 2020-04-08 15.55
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 162019 från Anders Borelid (SD) – Angående sluss in till hundrastgården.pdf Pdf, 146.5 kB. 146.5 kB 2020-04-08 15.55
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2020-04-08 15.55
19. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-04-08 15.56
19. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2020-04-08 15.56
19. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf Pdf, 797.2 kB. 797.2 kB 2020-04-08 15.56
20a svar på interpellation.pdf Pdf, 119.5 kB. 119.5 kB 2020-04-19 20.13
20a Interpellation nr 1-2020.pdf Pdf, 234.1 kB. 234.1 kB 2020-04-08 15.56
21 motion nr 6-2020.pdf Pdf, 158.4 kB. 158.4 kB 2020-04-08 15.57
21. nya motioner nr 7-2020, nr 8-2020, nr 9-2020, nr 10-2020 och nr 11-2020.pdf Pdf, 806.1 kB. 806.1 kB 2020-04-17 17.15
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 1-2020.pdf Pdf, 131.7 kB. 131.7 kB 2020-04-08 15.57
22. medborgarförslag nr 1-2020.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-04-08 15.57
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 2-2020.pdf Pdf, 95.4 kB. 95.4 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 2-2020.pdf Pdf, 85.7 kB. 85.7 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 3-2020.pdf Pdf, 95.5 kB. 95.5 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 3-2020.pdf Pdf, 100.2 kB. 100.2 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 4-2020.pdf Pdf, 95.5 kB. 95.5 kB 2020-04-08 15.58
22. medborgarförslag nr 4-2020.pdf Pdf, 85.7 kB. 85.7 kB 2020-04-08 15.58
22. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 5-2020.pdf Pdf, 99.6 kB. 99.6 kB 2020-04-08 15.59
22. medborgarförslag nr 5-2020.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2020-04-08 15.59
22. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2020.pdf Pdf, 110.4 kB. 110.4 kB 2020-04-08 16.00
22. medborgarförslag nr 6-2020.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2020-04-08 16.00
22. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 7-2020.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2020-04-08 16.00
22. Medborgarförslag nr 7-2020.pdf Pdf, 95.9 kB. 95.9 kB 2020-04-08 16.00
KF Protokoll 2020-04-20 §§ 21-227.pdf Pdf, 23.9 MB. 23.9 MB 2020-04-29 18.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020