Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 7 januari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-01-07.pdf 1 MB 2018-12-21 15.17
3. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf 513.3 kB 2018-12-21 14.40
3. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf 225.1 kB 2018-12-21 14.40
3. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf 593.9 kB 2018-12-21 14.40
3. Medborgarförslag nr 26-2017.pdf 1.7 MB 2018-12-21 14.40
4. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf 550.9 kB 2018-12-21 14.40
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf 259.5 kB 2018-12-21 14.40
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf 308.3 kB 2018-12-21 14.40
4. Medborgarförslag nr 8-2018.pdf 494.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf 506.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf 267.5 kB 2018-12-21 14.40
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf 424.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Medborgarförslag nr 9-2018.pdf 1.2 MB 2018-12-21 14.40
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 480.4 kB 2018-12-21 14.40
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 272.4 kB 2018-12-21 14.40
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 449.9 kB 2018-12-21 14.40
6. Medborgarförslag nr 10-2018.pdf 1.4 MB 2018-12-21 14.40
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten.pdf 467 kB 2018-12-21 14.40
7. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Akersbergastråket i verkligheten.pdf 208.6 kB 2018-12-21 14.40
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten.pdf 418.2 kB 2018-12-21 14.40
7. Medborgarförslag nr 11-2018.pdf 1005.4 kB 2018-12-21 14.40
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf 591.8 kB 2018-12-21 14.40
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf 262.9 kB 2018-12-21 14.40
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 – Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf 481.8 kB 2018-12-21 14.40
8. Medborgarförslag nr 12-2018.pdf 894.2 kB 2018-12-21 14.40
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf 490 kB 2018-12-21 14.40
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8- 2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf 239.7 kB 2018-12-21 14.40
10. Tjut - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) – Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf 309.2 kB 2018-12-21 14.40
10. Motion nr 8-2018.pdf 817.3 kB 2018-12-21 14.40
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 447.7 kB 2018-12-21 14.42
11. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 424.7 kB 2018-12-21 14.42
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 398.3 kB 2018-12-21 14.42
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 413.9 kB 2018-12-21 14.42
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 3.4 MB 2018-12-21 15.12
13. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 402.9 kB 2018-12-21 14.42
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 390.1 kB 2018-12-21 14.42
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 917.6 kB 2018-12-21 15.12
14. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Tuna 7-99.pdf 413.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Tjut - Antagande av detaljplan för Tuna 7 99.pdf 583.6 kB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 2.3 MB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 103.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 103.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Plankarta A3-L.pdf 882.5 kB 2018-12-21 15.15
15. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf 414.7 kB 2018-12-21 15.15
15. Tjut - Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 259.7 kB 2018-12-21 15.15
15. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 79.9 kB 2018-12-21 15.15
15. Bilaga 2. Bilaga A.pdf 612.3 kB 2018-12-21 15.15
16. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7-88 m.fl..pdf 545.3 kB 2018-12-21 15.15
16. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7 88 m.fl..pdf 317.7 kB 2018-12-21 15.15
16. Sammanställning av revidering av bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7-88 m.fl.pdf 123.8 kB 2019-01-02 11.05
16. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl, (ändrad 2018-12-28).pdf 142.6 kB 2019-01-02 11.06
16. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf 142.6 kB 2018-12-21 15.15
16. Bilaga 2. Bilaga, överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf 532.7 kB 2018-12-21 15.15
17. Protokollsutdrag - Värdeåterföring Sverigeförhandlingen.pdf 452.8 kB 2018-12-21 15.16
17. Tjut - Värdeåterföring Sverigeförhandlingen.pdf 390.7 kB 2018-12-21 15.16
17. Bilaga. Riktlinjer Värdeåterföring.pdf 1.5 MB 2018-12-21 15.16
18. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 405.2 kB 2018-12-21 15.16
18. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 5 MB 2018-12-21 15.16
19. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 386.9 kB 2018-12-21 15.16
19. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 877.3 kB 2018-12-21 15.16
20. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 403.3 kB 2018-12-21 15.16
20. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf 14.1 MB 2018-12-21 15.16
21. Protokollsutdrag - Försäljning av fastigheten Smedby 30-4.pdf 392.8 kB 2018-12-21 15.16
21. Tjut - Godkänna Armada Fastighets ABs försäljning av fastighet Smedby 30-4 samt intilliggande markfastigheterna Freden 1-6, Smedby 30-1 samt Smedby 30-8.pdf 1.1 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 1. Ansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt Armada Bostäder AB.pdf 1.2 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 2. Värderingsutlåtande från Newsec avseende Smedby 30-4.pdf 1.3 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 3. Värderingsudåtande från SVEFA avseende Smedby 30-4.pdf 10.4 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 4. Värderingsutlåtande från Mäklarringen avseende Smedby 30-1, 30-8 samt Freden 1-6.pdf 1.5 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 5. Värdering Fastighetsbyrån.pdf 43 kB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 6. Styrelseprotokoll för sammanträde med Österåkers Exploaterings fas tigheter AB 18 september 2018..pdf 950.6 kB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 7. Styrelseprotokoll för sammanträde med Armada Bostäder AB 13 november 2018.pdf 867.5 kB 2018-12-21 15.16
22. Protokollsutdrag - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf 539.2 kB 2018-12-21 15.17
22. Tjut - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf 4.5 MB 2018-12-21 15.17
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från MargaretaOlin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 331.6 kB 2018-12-21 15.17
23. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 3 MB 2018-12-21 15.17
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 889.6 kB 2018-12-21 15.17
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf 499.6 kB 2018-12-21 15.17
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf 244.4 kB 2018-12-21 15.17
24. Tjut - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf 1.1 MB 2018-12-21 15.17
25. Protokollsutdrag - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf 535.3 kB 2018-12-21 15.17
25. Tjut - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf 1.8 MB 2018-12-21 15.17
26. Tjut - Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens planarbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens produktionsutskott.pdf 510.4 kB 2018-12-21 15.17
27. Tjut - Val av ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 440.9 kB 2018-12-21 15.17
28. Tjut - Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 2.1 MB 2018-12-21 15.17
29. Tjut - Val av ledamöter till de rådgivande organen i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 445.5 kB 2018-12-21 15.17
31. Protokollsutdrag - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019.pdf 983.2 kB 2018-12-21 15.17
31. Tjut - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019.pdf 712.9 kB 2018-12-21 15.17
34. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 67.3 kB 2018-12-21 15.17
35. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 57.3 kB 2018-12-21 15.17
36. Återredovisning av nämndernas svar på budgetuppdrag från Kommunfullmäktige.pdf 54.4 kB 2018-12-21 15.17
Protokoll KS 2019-01-07 - Omedelbar justering.pdf 1.5 MB 2019-01-07 18.15
Protokoll 2019-01-07.pdf 23.8 MB 2019-01-14 15.53

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 7 januari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018