Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 28 maj klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-05-28.pdf 857 kB 2018-05-23 08.48
3. Protokollsutdrag - Aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf 486.4 kB 2018-05-23 08.22
3. Tjut - Aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf 363.6 kB 2018-05-23 08.22
4. Protokollsutdrag - Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall - stöd i fysisk planering.pdf 569.4 kB 2018-05-23 08.22
4. Tjut - Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall – stöd i fysisk planering.pdf 714.2 kB 2018-05-23 08.22
4. Bilaga 1. Rekommendationer för hantering av skyfall i fysisk planering.pdf 2.2 MB 2018-05-23 08.22
4. Bilaga 2. Missiv från Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland 2018-03-07.pdf 153.9 kB 2018-05-23 08.22
5. Tjut - Remissvar – Samråd enligt miljöbalken för en planerad 70KV kraftledning mellan Täljö och Vaxholm.pdf 666.4 kB 2018-05-23 08.23
5. Bilaga 1. Följebrev Täljö-Vaxholm.pdf 32.2 kB 2018-05-23 08.22
5. Bilaga 2. Sändlista.pdf 327.3 kB 2018-05-23 08.22
5. Bilaga 3. Samrådsunderlag Täljö-Vaxholm.pdf 10.7 MB 2018-05-23 08.22
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 18-2017, 19-2017, 20-2017, 22-2017, 23-2017 och 24-2017 - Padelbana.pdf 450.5 kB 2018-05-23 08.23
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18-2017, 19-2017, 20-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017 - Padelbana.pdf 77.2 kB 2018-05-23 08.23
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18 2017, 19 2017, 20 2017, 22 2017, 23 2017, 24 2017 – Padelbana.pdf 561.4 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 1. KS 2017-0251.pdf 96.8 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 2. KS 2017-0273.pdf 87.6 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 3. KS 2017-0274.pdf 96.2 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 4. KS 2017-0284.pdf 115.3 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 5. KS 2017-0297.pdf 63.8 kB 2018-05-23 08.23
6. Bilaga 6. KS 2017-0307.pdf 96 kB 2018-05-23 08.23
7. Protokollsutdrag - Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019 (T 19).pdf 495.2 kB 2018-05-23 08.23
7. Tjut - Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019 (T 19).pdf 818.4 kB 2018-05-23 08.23
7. Bilaga 1. KS 2018-0069 Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019.pdf 110.8 kB 2018-05-23 08.23
7. Bilaga 2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018 2019..pdf 1 MB 2018-05-23 08.23
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 samt nr 6-2018 - Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner samt Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 431.6 kB 2018-05-23 08.23
8. Tjut inkl. bilagor - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 2.1 MB 2018-05-23 15.26
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 samt nr 6-2018 - Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner samt Utökad skolskjuts för elever med sär - kopia.pdf 431.6 kB 2018-05-23 08.24
9. Tjut inkl. bilagor - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 1.7 MB 2018-05-23 15.02
10. Tjut - Revidering av Avfallstaxa.pdf 1.1 MB 2018-05-23 08.23
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I.pdf 1.1 MB 2018-05-23 08.26
11. Bilaga 1c Plan- och genomförandebeskrivning rev 2018-05-22 - Näsängen.pdf 5.5 MB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 1a Plankarta_Näsängen.pdf 1.6 MB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 1b Illustration_Näsängen.pdf 4.1 MB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 2 Samrådsredogörelse_Näsängen.pdf 209.5 kB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 3 Granskningsutlåtande_Näsängen.pdf 177.3 kB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 4 Gestaltningsprogram_Näsängen.pdf 77.3 MB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 5 Hållbarhetsprogram_Näsängen.pdf 30 MB 2018-05-23 08.25
11. Bilaga 6 MKB_Näsängen.pdf 10.8 MB 2018-05-23 08.26
11. Bilaga 7 Särskild Sammanställning av MKB.pdf 220.7 kB 2018-05-23 08.26
11. Bilaga 8 Skötselplan_Näsängen.pdf 22.5 MB 2018-05-23 08.26
12. Protokollsutdrag - Riktlinjer gällande skolskjuts för 6-åringar.pdf 384.3 kB 2018-05-23 08.28
12. Tjut - Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för elever i förskoleklass.pdf 1.9 MB 2018-05-23 08.28
13. Protokollsutdrag - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2019 och plan 2020 - 2021.pdf 443.3 kB 2018-05-23 08.29
13. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och planåren 2020-21.pdf 4 MB 2018-05-23 08.29
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2018.pdf 425.5 kB 2018-05-23 08.32
14. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunstyrelsen.pdf 3.8 MB 2018-05-23 08.32
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2018.pdf 429 kB 2018-05-23 08.32
15. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunfullmäktige.pdf 935.3 kB 2018-05-23 08.32
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2018.pdf 424.2 kB 2018-05-23 08.32
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2018.pdf 6.9 MB 2018-05-23 08.32
17. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per april 2018.pdf 409.4 kB 2018-05-23 08.32
17. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per april 2018.pdf 5.4 MB 2018-05-23 08.32
18. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 613.1 kB 2018-05-23 08.41
18. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 249.7 kB 2018-05-23 08.41
18. Bilaga 1 - Årsredovisningar 2017.pdf 4 MB 2018-05-23 08.41
18. Bilaga 2 - Samtliga stiftelsers revisionsberättelser.pdf 2.9 MB 2018-05-23 08.41
18. Bilaga 3 - Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning.pdf 331.6 kB 2018-05-23 08.41
19. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av program för uppföljning av privata utförare.pdf 419.9 kB 2018-05-23 08.41
20. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 422.6 kB 2018-05-23 08.41
21. Protokollsutdrag - Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018.pdf 536.8 kB 2018-05-23 08.41
21. Tjut inkl. bilagor - Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018.pdf 3.2 MB 2018-05-23 08.41
22. Protokollsutdrag - Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.pdf 546 kB 2018-05-23 08.41
22. Tjut inkl. bilagor - Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2018-05-23 08.41
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista.pdf 457.8 kB 2018-05-23 08.42
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista.pdf 395.7 kB 2018-05-23 08.42
23. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista.pdf 864.1 kB 2018-05-23 08.42
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) - Ungdomens hus.pdf 571.5 kB 2018-05-23 08.42
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (V) - Ungdomens hus.pdf 75.6 kB 2018-05-23 08.42
24. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (V) - Ungdomens hus.pdf 2 MB 2018-05-23 08.42
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra.pdf 517.5 kB 2018-05-23 08.42
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra gruvor.pdf 72.3 kB 2018-05-23 08.42
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Våld i hemmet och huskurage.pdf 322.9 kB 2018-05-23 08.42
25. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra gruvor.pdf 1.9 MB 2018-05-23 08.42
26. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -Motion om våld i hemmet och huskurage.pdf 518 kB 2018-05-23 08.42
26. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Våld i hemmet och huskurage.pdf 690.8 kB 2018-05-23 08.42
27. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur.pdf 547.4 kB 2018-05-23 08.42
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utförarorganisationen för skolfrågor.pdf 74.8 kB 2018-05-23 08.42
27. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utförarorganisationen för skolfrågor.pdf 2.6 MB 2018-05-23 08.42
28. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2017 från Marie Wengse (SÖ), Mia Dernell (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 554.6 kB 2018-05-23 08.43
28. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2017 från Marie Wengse (SÖ), Mia Dernell (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 74.5 kB 2018-05-23 08.43
28. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 14-2017 från Marie Wengse (SÖ), Mia Dernell (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 3.5 MB 2018-05-23 08.43
29. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk självständighet.pdf 634.6 kB 2018-05-23 08.44
29. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk självständighet.pdf 78.3 kB 2018-05-23 08.46
29. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk självständighet.pdf 2.6 MB 2018-05-23 08.46
30. Protokollsutdrag - Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018.pdf 551.5 kB 2018-05-23 08.47
30. Tjut inkl. bilagor - Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018.pdf 2.1 MB 2018-05-23 08.47
31. Protokollsutdrag - Avskrivning av medborgarförslag nr 2-2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station.pdf 508.3 kB 2018-05-23 08.48
31. Tjut inkl. bilagor - Avskrivning av medborgarförslag nr 2-2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station.pdf 1 MB 2018-05-23 08.48
32. Protokollsutdrag - Följsamhet till lag (2016-1146) om offentlig upphandling med avseende på direktupphandlingar.pdf 428.6 kB 2018-05-23 08.48
32. Tjut - Följsamhet till lag (2016-1146) om offentlig upphandling med avseende på direktupphandlingar.pdf 1.3 MB 2018-05-23 08.48
33. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 70.6 kB 2018-05-23 08.48
34. Återredovisning av nämndernas svar på budgetuppdrag från Kommunfullmäktige.pdf 55.6 kB 2018-05-23 08.48
Protokoll KS 2018-05-28.pdf 16.7 MB 2018-06-04 14.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018