Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 21 maj klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2018-05-21öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2018-05-21.pdf 1.1 MB 2018-05-09 12.31
3a Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-25.pdf 8.8 MB 2018-05-09 12.31
3b. Svar på revisionsrapport - Granskning av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.pdf 10.8 MB 2018-05-09 12.31
3c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-03-31 från Vård- och omsorgsnämnden.pdf 1.4 MB 2018-05-09 12.31
3d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-03-31 från Socialnämnden.pdf 875.3 kB 2018-05-09 12.32
3e. Dom i Mål nr 8558-17, Laglighetsprövning - Kommunfullmäktiges beslut om antagande av ägardirektiv för Armadakoncernen.pdf 3.6 MB 2018-05-18 14.28
3f. Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige - Lars Nilsson (ÖP).pdf 156.6 kB 2018-05-18 14.28
3g. Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-21.pdf 2.3 MB 2018-05-28 13.33
4a. Svar på interpellation nr 1-2018.pdf 927.2 kB 2018-05-09 12.32
4a. Interpellation nr 1-2018.pdf 762.6 kB 2018-05-09 12.32
5. KS protokoll - Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 1.5 MB 2018-05-09 12.32
5. Tjut - Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 510.2 kB 2018-05-09 12.32
5. Översiktsplanen 2040 reviderad 2018-04-12 högupplöst.pdf 96.5 MB 2018-05-09 12.32
5. Översiktsplanen 2040 reviderad 2018-04-12 lågupplöst.pdf 5.5 MB 2018-05-09 12.32
5. Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning samt särskild sammanställning, 180326.pdf 1.1 MB 2018-05-09 12.33
5. Bilaga 2. Sammanställning av planeringsunderlag, 180326.pdf 458.6 kB 2018-05-09 12.33
5. Bilaga 3. Granskningsutlåtande samt länsstyrelsens granskningsyttrande, reviderad 2018-04-12.pdf 1.2 MB 2018-05-09 12.33
6. KS protokoll - Antagande av detaljplan för Hästängsudd.pdf 1.3 MB 2018-05-09 12.33
6. Tjut - Antagande av detaljplan för Hästängsudd.pdf 594.1 kB 2018-05-09 12.33
6. Bilaga 1. Planhandlingar rev 2018-04-11.pdf 6.4 MB 2018-05-09 12.33
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 2.pdf 60.5 kB 2018-05-09 12.34
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 65.3 kB 2018-05-09 12.34
6. Bilaga 4. Länsstyrelsens beslut om strandsskydd.pdf 1.5 MB 2018-05-09 12.34
6. Bilaga 5. Länsstyrelsens beslut om §113 förordnande.pdf 2.7 MB 2018-05-09 12.34
6. Plankartor A3.pdf 3.7 MB 2018-05-09 12.34
7. KS protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1.pdf 2 MB 2018-05-09 12.36
7. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1.pdf 331.5 kB 2018-05-09 12.36
7. Bilaga signerat exploateringsavtal.pdf 3.3 MB 2018-05-09 12.36
7. Bilaga 1 Plankarta.pdf 1.5 MB 2018-05-09 12.36
7. Bilaga 2 Plan- och genomförandebeskrivning.pdf 4.5 MB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 3 Huvudtidplan jämte etappindelning.pdf 1.5 MB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 4 Förprojektering.pdf 44.7 MB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 5 Övertagande av drift.pdf 298.9 kB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 6 Skötselplan.pdf 22.5 MB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 7 Hållbarhetsprogram.pdf 30 MB 2018-05-09 12.37
7. Bilaga 8 Räkneexempel, reviderad 2018-04-19.pdf 169 kB 2018-05-09 12.38
8. KS protokoll - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1.pdf 1.7 MB 2018-05-09 12.38
8. Tjut - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1.pdf 700.1 kB 2018-05-09 12.38
8. Bilaga 1a Plankarta_Näsängen.pdf 1.6 MB 2018-05-09 12.39
8. Bilaga 1b Illustration_Näsängen.pdf 4.1 MB 2018-05-09 12.39
8. Bilaga 1c Plan- och genomförandebeskrivning_Näsängen - Reviderad 2018-04-11.pdf 5.6 MB 2018-05-09 12.39
8. Bilaga 2 Samrådsredogörelse_Näsängen.pdf 209.5 kB 2018-05-09 12.39
8. Bilaga 3 Granskningsutlåtande_Näsängen.pdf 177.3 kB 2018-05-09 12.39
8. Bilaga 4 Gestaltningsprogram_Näsängen.pdf 12.4 MB 2018-05-09 12.40
8. Bilaga 5 Hållbarhetsprogram_Näsängen.pdf 30 MB 2018-05-09 12.40
8. Bilaga 6 MKB_Näsängen.pdf 10.8 MB 2018-05-09 12.40
8. Bilaga 7 Näsängen_Sarskild Sammanstallning av MKB.pdf 101.4 kB 2018-05-09 12.41
8. Bilaga 8 Skötselplan_Näsängen.pdf 22.5 MB 2018-05-09 12.41
9. KS protokoll - Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag.pdf 557 kB 2018-05-09 12.48
9. Tjut - Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag.pdf 1 MB 2018-05-09 12.48
9. Bilaga. Transportstrategi.pdf 16.8 MB 2018-05-09 12.48
10. Reviderat tjänsteutlåtande 2018-05-07.pdf 845 kB 2018-05-09 12.48
10. Armada Fastighets-koncernen.pdf 8.5 MB 2018-05-09 12.48
10. Roslagsvatten-koncernen.pdf 8.9 MB 2018-05-09 12.48
10. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 3.1 MB 2018-05-09 12.49
10. Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 8.5 MB 2018-05-09 12.49
10. Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 9.6 MB 2018-05-09 12.49
10. AB Vårljus.pdf 1.1 MB 2018-05-09 12.49
10. Visit Roslagen AB.pdf 3.5 MB 2018-05-09 12.49
10. ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 1.7 MB 2018-05-09 12.50
10. Långängens Förvaltnings AB.pdf 2.1 MB 2018-05-09 12.50
10. Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.6 MB 2018-05-09 12.50
10. Inera AB.pdf 6.1 MB 2018-05-09 12.50
11. Förslag till beslut från det tillfälliga beredningsorganet - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.4 MB 2018-05-09 12.52
11. Armada Fastighets AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.8 MB 2018-05-09 12.52
11. Roslagsvatten AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.7 MB 2018-05-09 12.53
11. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 4.7 MB 2018-05-09 12.53
11. Samordningsförbundet Södra Roslagen - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 6.3 MB 2018-05-09 12.53
11. Stockholmsregionens Försäkring AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.8 MB 2018-05-09 12.53
11. AB Vårljus - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.1 MB 2018-05-09 12.53
11. Visit Roslagen AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.2 MB 2018-05-09 12.53
11. ÖGAB Fastighet 6 AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 3 MB 2018-05-09 12.54
11. Långängens Förvaltnings AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.4 MB 2018-05-09 12.54
11. Österåkers Återvinningscentral AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.3 MB 2018-05-09 12.54
11. Inera AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.9 MB 2018-05-09 12.54
12. KS protokoll - Ansökan om kommunal borgen på 46,5 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 422 – från Armada Bostäder AB.pdf 496.7 kB 2018-05-09 12.54
12. Tjut inkl. bilagor - Ansökan om kommunal borgen på 46,5 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 4-22%.pdf 3.8 MB 2018-05-09 12.55
13. KS protokoll - Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola.pdf 484.9 kB 2018-05-09 12.55
13. Tjut inkl. bilagor - Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola.pdf 1.2 MB 2018-05-09 12.55
13. bilaga nu gällande riktlinjer.pdf 678 kB 2018-05-09 12.55
15. KS protokoll - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) – Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd.pdf 497.1 kB 2018-05-09 12.55
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring behov%2.pdf 418.7 kB 2018-05-09 12.56
15. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring be.pdf 1.6 MB 2018-05-09 12.56
16. KS protokoll - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) – Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 833.9 kB 2018-05-09 12.56
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåker.pdf 251.5 kB 2018-05-09 12.56
16. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Öste.pdf 2.1 MB 2018-05-09 12.56
17. KS protokoll - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 520.5 kB 2018-05-09 12.57
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 77.9 kB 2018-05-09 12.57
17. Rev. tjut - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 476.8 kB 2018-05-09 12.57
17. Bilaga 1. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 70.1 kB 2018-05-09 12.57
17. Bilaga 2. Tjut Produktionsförvaltningen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 91.9 kB 2018-05-09 12.57
17. Bilaga. Motion 6-2017 - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 81.4 kB 2018-05-09 12.57
18. KS protokoll - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) – Motion om flyktingungdomar.pdf 577.6 kB 2018-05-09 12.58
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15-2017 från Fransisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 418.6 kB 2018-05-09 12.58
18. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 3.3 MB 2018-05-09 12.58
19. KS protokoll - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Jonas Jonsson (MP) m.fl. – Tryggare asylprocess för ensamkommande.pdf 604 kB 2018-05-09 12.59
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jons.pdf 480.7 kB 2018-05-09 12.59
19. Tjut - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) .pdf 2.2 MB 2018-05-09 12.59
20. KS protokoll - Svar på motion nr 12018 från Björn Molin (RP) – FörändradNy skyltpolicy i Österåker.pdf 485.4 kB 2018-05-09 12.59
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2018 från Björn Molin (RP) - Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 344.3 kB 2018-05-09 12.59
20. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 1 2018 från Björn Molin (RP) – Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 4.6 MB 2018-05-09 13.00
21. Motion nr 7-2018.pdf 674.7 kB 2018-05-09 13.00
21. Motion nr 8-2018.pdf 592.4 kB 2018-05-18 14.28
21. Motion nr 9-2018.pdf 549.2 kB 2018-05-18 14.28
KF Protokoll 2018-05-21 §§ 41-421.pdf 17.6 MB 2018-05-28 13.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
måndag 28 maj 2018