Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

24 april klockan 15.00

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse 2017-04-24.pdf 783.2 kB 2017-04-12 16.48
3a Anmälningsärende.pdf 4.7 MB 2017-04-12 16.48
3b Anmälningsärende.pdf 275.9 kB 2017-04-12 16.48
3c Anmälningsärende.pdf 143.7 kB 2017-04-12 16.48
5,6,7 Missiv Formell hantering.pdf 970.4 kB 2017-04-12 16.48
5. KS Protokollsutdrag - Årsredovisning för Österåkers kommun.pdf 308.8 kB 2017-04-12 17.22
5. Tjut 1 - Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun inkl. Österåkers kommuns årsredovisning.pdf 12.3 MB 2017-04-12 17.16
5. Tjut 2 - Ändring i ärendet om Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun avseende Personalredovisning inkl. bilaga.pdf 509.2 kB 2017-04-12 17.17
5. Tjut 3 - Årsredovisningar för år 2016 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har i.pdf 452.5 kB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 1 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Armada Fastighets AB.pdf 5.3 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 2 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Roslagsvatten AB.pdf 8.2 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 3 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 21.3 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 4 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 5.6 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 5 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för AB Vårljus.pdf 2.1 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 6 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 5.3 MB 2017-04-12 17.17
5. Bilaga 7 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.1 MB 2017-04-12 17.18
5. Bilaga 8 till tjut 3. Årsredovisning för år 2016 för Visit Roslagen AB.pdf 1.9 MB 2017-04-12 17.18
6. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2016 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i .pdf 878.7 kB 2017-04-12 17.18
6. Bilaga 1 Revisionsberättelse Österåkers kommun.pdf 11.7 MB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 2 Revisionsberättelse Armada Fastighets AB.pdf 1020 kB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 3 Revisionsberättelse Roslagsvatten AB.pdf 1.2 MB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 4 Revisionsberättelse Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 3.1 MB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 5 Revisionsberättelse Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 1004.2 kB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 6 Revisionsberättelse AB Vårljus.pdf 998.8 kB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 7 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 2.7 MB 2017-04-12 17.24
6. Bilaga 8 Revisionsberättelse Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.1 MB 2017-04-12 17.25
6. Bilaga 9 Revisionsberättelse Visit Roslagen AB.pdf 398.8 kB 2017-04-12 17.25
8. KS Protokollsutdrag - Förvärv av Hacksta 1 72.pdf 326.1 kB 2017-04-12 17.25
8. Tjut inkl. signerat köpekontrakt med bilagor.pdf 4.5 MB 2017-04-12 17.25
9. KS Protokollsutdrag - Förvärv av fastigheterna Berga 6 682 och Berga 6 683.pdf 365 kB 2017-04-12 17.25
9. Tjut inklusive signerat köpekontrakt med bilagor.pdf 6.6 MB 2017-04-12 17.25
10. KS Protokollsutdrag - Bidrag fastighetsåtgärder, ideella föreningen Skånsta ryttare.pdf 184.4 kB 2017-04-12 17.25
10. Tjut - Bidrag fastighetsåtgärder, ideella föreningen Skånsta ryttare.pdf 1.9 MB 2017-04-12 17.26
11. KS Protokollsutdrag - Uppdrag till Socialnämnden angående omvandling av HVB-boende för ensamkommande till stödboende sa.pdf 494.3 kB 2017-04-12 17.26
11. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017.pdf 1.7 MB 2017-04-12 17.26
12. KS Protokollsutdrag - Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2016 m.m..pdf 235.8 kB 2017-04-12 17.26
12. Tjut - Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige 2016.pdf 214.8 kB 2017-04-12 17.26
12. Bilaga. Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige 2016.pdf 140.8 kB 2017-04-12 17.26
13. KS Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende ombyggnation S.pdf 298.3 kB 2017-04-12 17.27
13. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, till.pdf 860.9 kB 2017-04-12 17.27
14. KS Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten Husby 3 10 (Armada Kanalfastigheter%2.pdf 329.1 kB 2017-04-12 17.27
14. Tjut - Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten Husby 3 10 (Armada Kanalfastigheter AB).pdf 1.1 MB 2017-04-12 17.27
15. KS Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) angående Översättra 1%2.pdf 323.6 kB 2017-04-12 17.27
15. Tjut - Armada Kommunfastigheter AB ansöker om kommunal borgen som säkerhet till nybyggnationen av idrottshall på fa.pdf 882.2 kB 2017-04-12 17.28
16. KS Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) angående Hacksta 2 15.pdf 315.7 kB 2017-04-12 17.28
16. Tjut - Armada Kommunfastigheter AB ansöker om kommunal borgen som säkerhet till nybyggnationen av friidrottsarena på%.pdf 1.1 MB 2017-04-12 17.28
17a. Svar på interpellation nr 1-2017.pdf 449.9 kB 2017-04-12 17.28
17a. Interpellation nr 1-2017.pdf 333.5 kB 2017-04-12 17.28
17b. Interpellation nr 2-2017.pdf 271.8 kB 2017-04-12 17.29
17c. Svar på interpellation nr 3-2017.pdf 228.1 kB 2017-04-12 17.29
17c. Interpellation nr 3-2017.pdf 237.7 kB 2017-04-12 17.29
18. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4 2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdom.pdf 780.6 kB 2017-04-12 17.29
18. Tjut - Svar på motion nr 4-2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar inkl. bilago.pdf 2.8 MB 2017-04-12 17.29
18. Motion nr 4 2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.pdf 546.2 kB 2017-04-12 17.30
19. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hemb.pdf 283.1 kB 2017-04-12 17.30
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 76.5 kB 2017-04-12 17.30
19. Tjut - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 770.3 kB 2017-04-12 17.30
19. Motion nr 12 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 285.1 kB 2017-04-12 17.30
20. Ny motion nr 8-2017.pdf 286 kB 2017-04-12 17.30
Tillkommande handling 3d. Attunda Tingsrätts entledigande av Jeanette Widén (M).pdf 37.1 kB 2017-05-08 15.45
Tillkommande handling 3e. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24.pdf 554 kB 2017-05-08 15.45
Tillkommande handling 9. Nytt tjänsteutlåtande.pdf 87 kB 2017-05-08 15.46
Tillkommande handling 17 b. Svar på interpellation nr 2-2017.pdf 299.5 kB 2017-05-08 15.46
Tillkommande handling 20. Nya motioner.pdf 180.5 kB 2017-05-08 15.46
KF Protokoll 2017-04-24.pdf 2.2 MB 2017-05-08 15.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 24 april 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020