Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 april klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, Plan-AU 2016-04-13.pdf 322.5 kB 2016-04-06 13.56
3. Tjut - Övergripande inriktning för ny översiktsplan för Österåkers kommun.pdf 73.6 kB 2016-04-06 13.55
3. Bilaga . Övergripande inriktning för översiktsplan.pdf 171.4 kB 2016-04-06 13.55
4. Tjut - Planbesked Runö 7_68.pdf 92.9 kB 2016-04-06 13.55
4. Bilaga 1. Ställningstagande.pdf 1.2 MB 2016-04-06 13.55
5. Tjut - Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1.pdf 134.9 kB 2016-04-06 13.55
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 2.7 MB 2016-04-06 13.55
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 2.pdf 41.2 kB 2016-04-06 13.55
5. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 54.6 kB 2016-04-06 13.55
5. Bilaga 4. Björnhammarvarvet plankarta.pdf 397.7 kB 2016-04-06 13.55
5. Bilaga 5. Björnhammarvarvet plankarta.pdf 372.9 kB 2016-04-06 13.55
6. Tjut - Granskning av Detaljplan för Vagnslidret (del av Smedby 19_226 m.fl.).pdf 88.4 kB 2016-04-06 13.55
6. Bilaga 1.Detaljplan Vagnslidret.pdf 3.5 MB 2016-04-06 13.55
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 93.8 kB 2016-04-06 13.55
6. Bilaga 3. Plankarta.pdf 922 kB 2016-04-06 13.55
7. Tjut - Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge - återremitterat ärende.pdf 261.7 kB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 1. Detaljplan för Boda, Svinninge, samlingsfil.pdf 5.4 MB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 192.4 kB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 37.5 kB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen.pdf 3.9 MB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 5. Granskning detaljplaneförslaget Boda, Ekologigruppen.pdf 750.7 kB 2016-04-06 13.55
7. Bilaga 6. Plankarta.pdf 1.7 MB 2016-04-06 13.55
8. Tjut - Granskning av detaljplan för Höjdvägen.pdf 94.9 kB 2016-04-06 13.55
8. Bilaga 1. Granskningshandling.pdf 1.2 MB 2016-04-06 13.55
8. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 127.9 kB 2016-04-06 13.55
8. Bilaga 3. Plankarta.pdf 856.7 kB 2016-04-06 13.55
9. Tjut - Antagande av detaljplan för del av Nolsjö.pdf 130.6 kB 2016-04-06 13.55
9. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.9 MB 2016-04-06 13.55
9. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 149.2 kB 2016-04-06 13.55
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 142.3 kB 2016-04-06 13.55
9. Bilaga 4. Plankarta.pdf 1.8 MB 2016-04-06 13.55
10. Tjut - Uppdrag för Detaljplan för ”ny bebyggelse mellan kanalen och Centralvägen”.pdf 191.2 kB 2016-04-06 13.55
10. Bilaga 1. Förstudie kanalbebyggelse mellan kanalen och Centralvägen.pdf 1011.7 kB 2016-04-06 13.55
11. Tjut - Uppdrag för Detaljplan Margretelundsvägen etapp 2.pdf 128.3 kB 2016-04-06 13.55
11. Bilaga 1. Förstudierapport för Margretelundsvägen, etapp 2, från Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen.pdf 633.7 kB 2016-04-06 15.47
12. Tjut - Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2016_2017.pdf 80.7 kB 2016-04-06 13.55
12. Bilaga 1. Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016-2017.pdf 184.2 kB 2016-04-06 13.55
12. Bilaga 2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20162017 (de delar som påverkar Österåkers Kommun).pdf 96.6 kB 2016-04-06 13.55
13. Tjut - Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 60 kB 2016-04-06 13.55
13. Bilaga 1. Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 110.6 kB 2016-04-06 13.55
14. Tjut - Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning.pdf 83 kB 2016-04-06 13.55
14. Bilaga 1. Ansökan e-post inkommen 2015-03-26.pdf 52.8 kB 2016-04-06 13.55
15. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2015.pdf 203.2 kB 2016-04-06 13.55
15. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16-2015.pdf 1.3 MB 2016-04-06 13.55
15. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 16-2015 – Angående utplacering av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa.pdf 68.8 kB 2016-04-06 13.55
16. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 213 kB 2016-04-06 13.55
16. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 135.2 kB 2016-04-06 13.55
16. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 370.9 kB 2016-04-06 13.55
16. Bilaga 2. Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9-15.pdf 1.5 MB 2016-04-06 13.55
Protokoll, Plan-AU 2016-04-13.pdf 4 MB 2016-04-18 14.23

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 13 april 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016