Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

22 juni klockan 10.15, Bygdegården Lurkan, Ingmarsö OBS! Sammanträdestiden och sammanträdeslokal

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2016-06-22.pdf 351.1 kB 2016-06-16 06.57
3. Tjut - Exploateringsavtal Säby hage.pdf 88.2 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga 1. Exploateringsavtal- Säby hage.pdf 187.3 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga A Planeringsavtal.pdf 351.9 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga B Detaljplan.pdf 389.1 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga D Översiktskarta.pdf 1.1 MB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga E ÖK Hagby 1.3.pdf 441.6 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga F ÖK Hagby 1.4.pdf 287.3 kB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga G Gestaltningsprogram.pdf 3.9 MB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga H VA-plan.pdf 1.1 MB 2016-06-16 06.57
3. Bilaga I genomfart.pdf 144.7 kB 2016-06-16 06.57
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1 3 m.fl.).pdf 133 kB 2016-06-16 06.57
4. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.2 MB 2016-06-16 06.57
4. Bilaga 2. Granskningsutlåtande.pdf 162.7 kB 2016-06-16 06.57
4. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 175.9 kB 2016-06-16 06.57
4. Plankarta och illustration A3.pdf 397.2 kB 2016-06-16 06.57
5. Tjut - Markanvisningsavtal Tråsättra 1_9 samt 1_59.pdf 147.8 kB 2016-06-16 06.57
5. Bilaga. Markanvisningsavtal.pdf 68.9 kB 2016-06-16 06.57
6. Tjut - Förlängning av markoptionsavtal Berga 11_1.pdf 127 kB 2016-06-16 06.57
6. Bilaga 1. Undertecknat rev. markoptionsavtal 2016.pdf 346.2 kB 2016-06-16 06.57
6. Bilaga 2. Undertecknat markoptionsavtal 2014.pdf 329.2 kB 2016-06-16 06.57
6. Bilaga 3. Överlåtelse av markoptionsavtal undertecknat.pdf 58.7 kB 2016-06-16 06.57
7. Tjut - Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun.pdf 90.6 kB 2016-06-16 06.57
7. Bilaga 1. Bostadsförsörjningsplan för Österåkers kommun 2016-2025.pdf 1.5 MB 2016-06-16 06.57
7. Bilaga 2. Projektlista 2016-2025.pdf 927 kB 2016-06-16 06.57
8. Tjut - Förvärv av Långängens fastighetsbolag.pdf 274.4 kB 2016-06-16 06.57
9. Tjut - Samråd kring detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 129 kB 2016-06-16 06.57
9. Bilaga. Samrådshandling Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 967.3 kB 2016-06-16 06.57
10. Tjut - Detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1 5).pdf 90.8 kB 2016-06-16 06.57
10. Bilaga. Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1 5).pdf 971.8 kB 2016-06-16 06.57
11. Tjut - Markförvärv Österåker Golfklubb.pdf 329.6 kB 2016-06-16 06.57
12. Tjut - Godkännande av program Ektorp.pdf 92.5 kB 2016-06-16 06.57
12. Bilaga 1. Programhandling.pdf 5.9 MB 2016-06-16 06.57
12. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 466.5 kB 2016-06-16 06.57
13.Tjut - Ansökan om bidrag för återställande av brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö.pdf 113.5 kB 2016-06-16 07.01
13. Bilaga. Ansökan från Grundviks villaförening 2016-04-13.pdf 298.9 kB 2016-06-16 07.01
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 244 kB 2016-06-16 06.57
14. Tjut - Svar på motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 91.8 kB 2016-06-16 06.57
14. Bilaga 1. Motion nr 10 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 60.5 kB 2016-06-16 06.57
14. Bilaga 2. Tabell - Startkriterium och färdigställandetider för snöröjning och halkbekämpning.pdf 69.9 kB 2016-06-16 06.57
15. Tjut - Projekt båt- och ö-samverkan.pdf 140.6 kB 2016-06-16 06.57
15. Bilaga. Projektplan för båt- och ösamverkan i Österåkers kommun.pdf 572.6 kB 2016-06-16 06.57
Protokoll, PLAU 2016-06-22.pdf 4 MB 2016-06-23 11.23

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 22 juni 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 15 november 2016