Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

24 oktober klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-10-24.pdf 471.4 kB 2016-10-19 13.48
3. Protokollsutdrag - Viljeinriktning av slutreglering av exploateringsavtal mellan JM AB och Österåkers kommun gällande Roslagens Företagspark samt markbyte.pdf 270.5 kB 2016-10-19 13.47
3. Tjut - Slutreglering av exploateringsavtal mellan JM och Österåkers kommun gällande Roslagens Företagspark samt markbyte.pdf 130.9 kB 2016-10-19 13.47
3. Bilaga 1. Karta Åkers Runö.pdf 398.1 kB 2016-10-19 13.47
3. Bilaga 2. Karta Täljö.pdf 716.7 kB 2016-10-19 13.47
4. Protokollsutdrag - VA-taxa för Österåkervattens ABs allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun.pdf 314.6 kB 2016-10-19 13.47
4. Tjut - VA-taxa för Österåkervattens ABs allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun.pdf 638.6 kB 2016-10-19 13.47
4. Bilaga 1. Hemställan om höjning av Va-taxan i Österåkers kommun.pdf 274.8 kB 2016-10-19 13.47
4. Bilaga 2. Förslag till höjning av VA-taxan 2017.pdf 431.5 kB 2016-10-19 13.47
4. Bilaga 3. Österåkersvattens styrelsemöte 2016-08-26.pdf 390.7 kB 2016-10-19 13.47
4. Bilaga 4. VA-Taxa Österåker 2017.docx 1.2 MB 2016-10-19 13.47
5. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenledningar i norra Linanäs, Ljusterö.pdf 248.9 kB 2016-10-19 13.47
5. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenledningar i norra Linanäs, Ljusterö.pdf 332.9 kB 2016-10-19 13.47
5. Bilaga 1. Protokoll Österåkersvatten 2016-06-07.pdf 13.3 MB 2016-10-19 13.47
5. Bilaga 2. Tjut Roslagsvatten 2016-05-31.pdf 229.3 kB 2016-10-19 13.47
5. Bilaga 3. Karta och fastighetsförteckning över föreslaget verksamhetsområde.pdf 220.3 kB 2016-10-19 13.47
6. Protokollsutdrag - Genomförandeavtal, Planskildhet för Båthamnsvägens ersättning, Österåkers kommun.pdf 66.8 kB 2016-10-19 13.47
6. Tjut - Genomförandeavtal - Planskildhet för Båtshamnsvägens ersättning, Österåkers kommun.pdf 144.5 kB 2016-10-19 13.47
6. Bilaga. Avtal mellan Österåkers kommun och AB Storstockholm lokaltrafik (SL) om medfinansiering och samverkan för projekt planskildhet för Båthamnsvägens ersättning.pdf 3.8 MB 2016-10-19 13.47
7. Protokollsutdrag - Genomförandeavtal, Ombyggnad av Åkersberga station, Österåkers kommun.pdf 178.7 kB 2016-10-19 13.47
7. Tjut - Genomförandeavtal - Ombyggnad av Åkersberga station, Österåkers kommun.pdf 132.2 kB 2016-10-19 13.47
7. Bilaga. Avtal mellan Österåkers kommun och AB Storstockholm lokaltrafik (SL) om medfinansiering och samverkan för projekt ombyggnad av Åkersberga station.pdf 2.9 MB 2016-10-19 13.47
8. Protokollsutdrag - Nya Exploatering AB.pdf 169.2 kB 2016-10-19 13.47
8. Tjut - Nya Exploatering AB.pdf 291.8 kB 2016-10-19 13.47
8. Bilaga 1. Bolagsordning för NYAB.pdf 18.6 kB 2016-10-19 13.47
8. Bilaga 2. Ägardirektiv för NYAB.pdf 41.4 kB 2016-10-19 13.47
9. Protokollsutdrag - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 207.6 kB 2016-10-19 13.47
9. Rev. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning - reviderad 2016-10-12.pdf 134.2 kB 2016-10-19 13.47
9. Rev. Bilaga 1. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringar.pdf 1000.1 kB 2016-10-19 13.47
9. Rev. Bilaga 2. Kommunstyrelsens delegationsordning - nu gällande version.pdf 181.7 kB 2016-10-19 13.47
10. Protokollsutdrag - Budget 2017 och plan 2018-2019.pdf 176 kB 2016-10-24 13.22
10. Tjut - Budget 2017 och plan 2018-2019.pdf 10.3 MB 2016-10-24 13.21
10. Samverkansbudget 2017 - plan 2018 - 2019 - (S) och (V).pdf 1.4 MB 2016-10-24 13.21
11. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2016.pdf 254.4 kB 2016-10-19 13.48
11. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2016.pdf 2.5 MB 2016-10-19 13.48
12. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 187.2 kB 2016-10-19 13.48
12. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 3 MB 2016-10-19 13.48
13. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 189.4 kB 2016-10-19 13.48
13. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 536.9 kB 2016-10-19 13.48
14. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 66.3 kB 2016-10-19 13.48
14. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2016.pdf 3.7 MB 2016-10-19 13.48
15. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende fastigheten Smedby 19-114.pdf 197.9 kB 2016-10-19 13.48
15. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende fastigheten Smedby 19-114.pdf 942.9 kB 2016-10-19 13.48
16. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende Berga 6-35.pdf 204.4 kB 2016-10-19 13.48
16. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende Berga 6-35.pdf 677.4 kB 2016-10-19 13.48
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13-2014 från Björn Molin (RP) – Beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken.pdf 263 kB 2016-10-19 13.48
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2014 från Björn Molin (RP) – Beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken.pdf 303.7 kB 2016-10-19 13.48
17. Tjut - Svar på motion nr 13-2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken.pdf 1.4 MB 2016-10-19 13.48
17. Bilaga - Yttrande över översyn av strandskyddsområden samt motion 13-2014 - En genomgång av kronologi.pdf 35.1 kB 2016-10-19 13.48
18. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2015 från Björn Molin (RP) – Tillsätt en etisk kommitté.pdf 295.4 kB 2016-10-19 13.48
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2015 från Björn Molin (RP) – Tillsätt en etisk kommitté.pdf 261.8 kB 2016-10-19 13.48
18. Tjut - Svar på motion nr 1-2015 från Björn Molin (RP) - Tillsätt en etisk kommitté.pdf 961.1 kB 2016-10-19 13.48
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2015 från Björn Molin (RP) – Beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken.pdf 292.5 kB 2016-10-19 13.48
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2015 från Björn Molin (RP) – Beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken.pdf 245.5 kB 2016-10-19 13.48
19. Tjut - Svar på motion nr 3-2015 från Björn Molin (RP) - Beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken.pdf 1.1 MB 2016-10-19 13.48
20. Protokollsutdrag - Anmälan om utträde från Mälardalsrådet samt redovisning – uppföljning av vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun.pdf 184.3 kB 2016-10-19 13.48
20. Tjut - Anmälan om utträde från Mälardalsrådet samt redovisning – uppföljning av vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun.pdf 815 kB 2016-10-19 13.48
21. Protokollsutdrag - Utvärdering av avtal om medverkan i Stockholm Archipelago.pdf 238 kB 2016-10-19 13.48
21. Tjut - Utvärdering av avtal om medverkan i Stockholm Archipelago.pdf 479.4 kB 2016-10-19 13.48
21. Bilaga 1. Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago.pdf 1.2 MB 2016-10-19 13.48
21. Bilaga 2. Stockholm Archipelago Aktivitetsplan.pdf 2.7 MB 2016-10-19 13.48
21. Bilaga 3. Exempel på pressklipp.pdf 3.3 MB 2016-10-19 13.48
23. Protokollsutdrag - Bidrag till nybildad förening Kultursystrarna.pdf 174.6 kB 2016-10-21 10.55
23. Tjut - Bidrag till nybildad förening Kultursystrarna.pdf 266.3 kB 2016-10-21 11.15
24. Tjut - Redovisning av delegationsbeslut.pdf 230.4 kB 2016-10-19 13.48
25. Tjut - Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 673.9 kB 2016-10-19 13.48
Protokoll, KS 2016-10-24.pdf 18.6 MB 2016-10-31 13.03
Protokoll, KS 2016-10-24, § 12_10, bilaga 25, Samverkansbudget (S) och (V).pdf 12.4 MB 2016-10-31 13.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 24 oktober 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 2 november 2016