Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

25/11 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-11-25.pdf 1.1 MB 2015-11-18 14.22
3. Protokollsutdrag - Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden.pdf 309.4 kB 2015-11-17 08.13
3. Tjut - Mark- och genomförandeavtal för dpi Norrgårdshöjden.pdf 509.8 kB 2015-11-17 08.13
3. Bilaga 1. Mark- och genomförandeavtal Armada.pdf 2.6 MB 2015-11-18 14.45
3. Bilaga 2. Mark- och genomförandeavtal Odalen.pdf 5 MB 2015-11-18 14.45
3. Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden.pdf 138.6 kB 2015-11-17 08.13
4. Protokollsutdrag - Antagande av Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1_72 m.fl.).pdf 277.9 kB 2015-11-17 08.13
4. Tjut - Antagande av Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1_72) Reviderad 2015-11-19.pdf 131.3 kB 2015-11-24 16.03
4. Bilaga 1. Detaljplan för Norrgårdshöjden antagande.pdf 7.6 MB 2015-11-24 16.03
4. Bilaga 2. Granskningsutlåtande Norrgårdshöjden.pdf 39.3 kB 2015-11-24 16.03
4. Plankarta A3 reviderad 2015-11-19.pdf 893.9 kB 2015-11-24 16.03
5. Protokollsutdrag - Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge.pdf 255.1 kB 2015-11-17 08.13
5. Tjut - Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge.pdf 125.3 kB 2015-11-17 08.13
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.4 MB 2015-11-17 08.13
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 192.4 kB 2015-11-17 08.13
5. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 151.3 kB 2015-11-17 08.13
5. Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen Stockholm.pdf 3.9 MB 2015-11-17 08.13
5. Plankarta - A3.pdf 1.7 MB 2015-11-17 08.13
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen.pdf 751.9 kB 2015-11-17 08.13
6. Tjut - Svar på motion nr 8_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen.pdf 1.2 MB 2015-11-17 08.13
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 102015 från Michael Solander (MP) - Handelspolicy för Österåkers kommun.pdf 502 kB 2015-11-17 08.13
7. Tjut - Svar på motion nr 10_2015 från Michael Solander (MP) - Handelspolicy för Österåkers kommun.pdf 669.3 kB 2015-11-17 08.13
8. Protokollsutdrag - Svar på motion nr I 1_2015 från Michael Solander (MP) - Genomför temavecka inför Earth hour.pdf 281.1 kB 2015-11-17 08.13
8. Tjut - Svar på motion nr 11_2015 från Michael Solander (MP) – Genomför en temavecka inför Earth hour.pdf 816.6 kB 2015-11-17 08.13
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 19_2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Förnybar energi vid detaljplaner.pdf 281.3 kB 2015-11-17 08.14
9. Tjut - Svar på motion nr 19_2015 från (Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Förnybar energi vid detaljplaner.pdf 945.9 kB 2015-11-17 08.14
10. Protokollsutdrag - Svar på remiss - Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.pdf 260.7 kB 2015-11-17 08.14
10. Tjut - Svar på remiss Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.pdf 88.8 kB 2015-11-17 08.14
10. Bilaga 1. Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.pdf 767.1 kB 2015-11-17 08.14
11. Protokollsutdrag - Ny VA-brukningstaxa för Österåkers kommun.pdf 275.4 kB 2015-11-17 08.14
11. Tjut - Ny VA-brukningstaxa för Österåkers kommun.pdf 123.4 kB 2015-11-17 08.14
11. Bilaga 1. Hemställan om höjning av VA-brukningstaxa i Österåkers kommun 1_1-2016.pdf 909.7 kB 2015-11-17 08.14
11. Bilaga 2. Österåkersvattens styrelsemötesprotokoll.pdf 1.1 MB 2015-11-17 08.14
11. Bilaga 3. Förslag till ny Va-taxa 2016.pdf 1013.5 kB 2015-11-17 08.14
12. Protokollsutdrag - Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016.pdf 295.5 kB 2015-11-17 08.14
12. Tjut - Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016.pdf 1.7 MB 2015-11-17 08.14
13. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2015.pdf 2.2 MB 2015-11-17 08.14
14. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2015.pdf 544.2 kB 2015-11-17 08.14
15. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2015.pdf 2.6 MB 2015-11-17 08.14
16. Protokollsutdrag - Policy för intern kontroll i Österåkers kommun.pdf 447.7 kB 2015-11-17 08.19
16. Tjut - Policy för intern kontroll i Österåkers kommun.pdf 690.8 kB 2015-11-17 08.19
17. Protokollsutdrag - Riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun.pdf 245.5 kB 2015-11-17 08.19
17. Tjut - Riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun.pdf 752.8 kB 2015-11-17 08.19
18. Protokollsutdrag - Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 277.3 kB 2015-11-17 08.19
18. Tjut - Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 594.6 kB 2015-11-17 08.19
19. Protokollsutdrag - Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun.pdf 250.3 kB 2015-11-17 08.19
19. Tjut - Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun.pdf 526.7 kB 2015-11-17 08.19
20. Protokollsutdrag - Renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3.pdf 298.4 kB 2015-11-17 08.20
20. Tjut - Renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3.pdf 327.7 kB 2015-11-17 08.20
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14_2014 från Björn Molin (RP) – Näringslivets möjligheter i Österåker.pdf 253.7 kB 2015-11-17 17.08
21. Tjut - Svar på motion nr 14_2014 från Björn Molin (RP) – Näringslivets möjligheter i Österåker.pdf 1.1 MB 2015-11-17 17.08
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21_2015 från Andreas L M (V), Heidi S E (MP), Marie W (SÖ) och Ann-Christine F (S) - Inrätta ett utbildningsråd.pdf 505.9 kB 2015-11-17 08.20
22. Tjut - Svar på motion nr 21_2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine Furustrand (S) - Inrätta ett utbildningsråd.pdf 1.1 MB 2015-11-17 08.20
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12_2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält.pdf 679.8 kB 2015-11-17 08.20
23. Tjut - Svar på motion nr 12_2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) – Anskaffande av bolltält.pdf 1.1 MB 2015-11-17 08.20
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 23_2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 665.7 kB 2015-11-17 08.28
24. Svar på motion nr 23_2015 av Peter Wihlner (SD) – Anförskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 1010.2 kB 2015-11-17 08.28
25. Val av ledamöter till de kommunala råden.pdf 1 MB 2015-11-17 17.09
26. Protokollsutdrag - Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter.pdf 265 kB 2015-11-17 08.29
26. Tjut - Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter.pdf 930.9 kB 2015-11-17 08.37
27. Protokollsutdrag - Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter.pdf 286.4 kB 2015-11-17 08.28
27. Tjut - Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter.pdf 3.3 MB 2015-11-17 08.28
28. Protokollsutdrag - Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015.pdf 460.1 kB 2015-11-17 08.28
28. Tjut - Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015.pdf 1.1 MB 2015-11-17 08.28
29. Protokollsutdrag - Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden 2015-10-01 - 2019-09-30.pdf 282.8 kB 2015-11-17 08.28
29. Tjut - Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden 2015-10-01 - 2019-09-30.pdf 1.1 MB 2015-11-17 08.28
30. Tjut - Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2015-11-17 08.28
30. Protokollsutdrag - Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun.pdf 299.5 kB 2015-11-17 08.28
31. Attestförteckning 2016.pdf 996.5 kB 2015-11-17 17.10
32. Bidrag till Rydbo Idrottsförening.pdf 507.2 kB 2015-11-24 14.56
33. Uppdrag om strategi för motverkande av religiös och annan extremism.pdf 211.1 kB 2015-11-24 14.56
34. Produktion av filmen En tidsresa- en film om Österåkers kommuns historia.pdf 308.5 kB 2015-11-24 14.56
35. Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala miljön.pdf 2.5 MB 2015-11-17 17.10
36. Vidaredelegation från Produktionschefen till vissa enhetschefer rätt att anställa biträdande chef.pdf 870.4 kB 2015-11-18 10.07
37. Tjut - Ny granskning av detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 154.9 kB 2015-11-18 14.12
37. Bilaga 1. Plankarta och illustration A3.pdf 3.8 MB 2015-11-18 14.12
37. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 175 kB 2015-11-18 14.12
37. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 140.8 kB 2015-11-18 14.12
37. Bilaga 4. Särskilt utlåtande.pdf 84.6 kB 2015-11-18 14.12
38. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 240.8 kB 2015-11-18 10.07
39. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 578.7 kB 2015-11-18 14.08
Nytt ärende. Uppdrag om Näringslivsstrategi och besöksstrategi samt handlingsplaner.pdf 304.1 kB 2015-11-24 14.56
Nytt ärende, Svar på motion nr 13_2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Unga Entreprenörer.pdf 536.6 kB 2015-11-24 14.56
Protokoll, KS 2015-11-25.pdf 13.7 MB 2015-11-30 14.49

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 18 november 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015