Tillgänglighet

Här finns information för dig som av olika anledningar behöver extra stöd i kontakten med kommunen.

Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Du behöver inte boka tjänsten eller ha något tillstånd. Du kan använda tjänsten och läsa mer om Teletal på Post-och telestyrelsens webbplats för Teletal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Texttelefon

Texttelefoni förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Du kan använda tjänsten och läsa mer om texttelefoni på Post-och telestyrelsens webbplats för texttelefoni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en samtalsförmedlande tjänst som möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.Tjänsten är kostnadsfri och kan användas obegränsat. Du kan använda tjänsten och läsa mer om Bildtelefoni på Post-och telestyrelsens webbplats för Bildtelefoni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörselutrustning

Om du har nedsatt hörsel och behöver hjälp att ta del av föredrag, möten eller privata sammanhang kan du låna kommunens hörselväska. Hörselväskan är en väska med portabel trådlös hörselutrustning som finns i Alceahusets reception och bokas på 08-540 811 90 Länk till annan webbplats. minst en dag innan du ska använda utrustningen. Då hinner utrustningen laddas tills du ska använda den. Personalen i receptionen hjälper dig med instruktioner för användning.

Tolk

Om du inte behärskar det svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller.

Österåker är förvaltningsområde för finska. Det betyder att man i vår kommun har rätt att använda finska i kontakten med kommunen och att kommunen måste ge svar på finska. Man kan också få sina dokument översatta. Boka en tid om du vill använda finska i kontakt med kommunen, så att vi kan ordna en tolk eller finsktalande personal. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller.

Om du är döv, dövblind eller hörselskadad och behöver kontakta kommunen kan du få hjälp av Tolkcentralen med att tolka. Teckenspråkstolkar förmedlas direkt av landstinget, du kan läsa mer om tjänsten och hur du bokar på 1177 Vårdguidens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på webben

Du kan lyssna på webbplatsens innehåll med hjälp av verktyget ReadSpeaker. Högst upp på varje sida finns det en bild på en högtalare bredvid texten lyssna, se bildexemplet nedan. Klickar du på länken läser Readspeaker upp innehållet på sidan och markerar var den läser.

Readspeaker symbol som finns längst upp på österåker.se

Taltidning

Kommunens nyhetsannons Ditt Österåker publiceras i lokaltidningen Kanalen cirka nio gånger per år och finns att beställa som Daisyskiva. Kontakta kommunikationsenheten på e-post: kommunikationsenheten@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: