Österåkers kommuns logotype

Är du i behov av extra stöd i din kontakt med kommunen?

Här finns information för dig som av olika anledningar behöver extra stöd i kontakten med kommunen.

Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov. Det kan handla om att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs.

Du behöver inte boka tjänsten eller ha något tillstånd. Du kan använda tjänsten och läsa mer om Teletal på Post-och telestyrelsens webbplats för Teletal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Texttelefoni

Texttelefoni förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som kommunicerar genom tal att ringa till varandra.

Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Du kan använda tjänsten och läsa mer om texttelefoni på Post-och telestyrelsens webbplats för texttelefoni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en samtalsförmedlande tjänst som möjliggör för personer som kommunicerar med svenskt teckenspråk och personer som kommunicerar med svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och kan användas obegränsat. Du kan använda tjänsten och läsa mer om Bildtelefoni på Post- och telestyrelsens webbplats för Bildtelefoni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolk

Om du inte behärskar det svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller genom att en tolk är närvarande vid ett besök. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller om du har behov av tolk.

Österåker är förvaltningsområde för det finska språket. Det betyder att du har rätt att använda finska i kontakten med kommunen och att kommunen måste kunna ge svar på finska. Du kan också få dokument översatta.

Boka en tid om du vill använda finska i kontakt med kommunen, så att vi kan ordna en tolk eller finsktalande personal. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller.

Teckenspråkstolk

Om du är döv, dövblind eller hörselskadad och behöver kontakta kommunen kan du få hjälp av Tolkcentralen med att tolka.

Teckenspråkstolkar förmedlas direkt av regionen. Du kan läsa mer om tjänsten och om hur du bokar på 1177 Vårdguidens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på webben

Du kan lyssna på webbplatsen österåker.se:s innehåll med hjälp av verktyget Readspeaker. Du hittar uppläsningstjänsten högst upp på varje webbsid där det finns en bild på en högtalare bredvid texten lyssna. Se bildexemplet nedan.

Klicka på länken Lyssna, så läser Readspeaker upp innehållet på sidan och markerar samtidigt på sidan var den läser.

Readspeaker symbol som finns längst upp på österåker.se

Taltidning

Kommunens nyhetsannons Ditt Österåker publiceras i lokaltidningen Kanalen cirka nio gånger per år.

Ditt Österåker finns som taltidning på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du eller en anhörig ha Ditt Österåker på Daisyskiva? Du behöver ange namn och postadress. Beställ prenumeration på Daisyskiva via e-post: kommunikationsenheten@osteraker.se eller telefon: 08-540 810 00.

Så arbetar kommunen med tillgänglighet

Österåkers kommun ska vara en välkomnande kommun för alla. Varje invånare, besökare och medarbetare ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor och mångfald ska ses som en grund i samhällsgemenskapen. Kommunen arbetar långsiktigt med tillgänglighet utifrån en övergripande handlingsplan. Som grund till Österåkers kommuns tillgänglighetspolicy och handlingsplan ligger FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommunens tillgänglighetsråd

Kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionshinder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förbättringar för ökad tillgänglighet i kommunen.

Läs mer om tillgänglighetsrådet här

Policy

Österåkers kommuns policy för tillgänglighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Publicerad:
Senast uppdaterad: