Tillgänglighetsredogörelse

Österåkers kommun står bakom den här webbplatsen och här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi arbetar för att förbättra den. Här hittar du också kontaktuppgifter till oss om du upptäcker några brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på österåker.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för dig som besökare, bland annat kan du få innehållet uppläst via vår lyssna-funktion.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver ta del av innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar löpande efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upptäcker du problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller anser du att vi inte uppfyller lagens krav?

Meddela oss via servicecenter@osteraker.se så att vi får en möjlighet att hantera problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Rapportera dina synpunkter om brister i tillgänglighet till Österåkers kommun, se ovanstående rubrik. Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala detta för Myndigheten för digital förvaltning.

Blanketter och dokument

På webbplatsen finns blanketter och dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven. Det innebär att vissa dokument inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten till blanketter och dokument.

Filmer

Det förekommer filmer som saknar undertexter, sammanfattning och syntolkning.

Arbete pågår kontinuerligt för att möta kraven.

Inramat innehåll

En del information som visas på webbplatsen är så kallat inramat innehåll (iframe). I vissa fall fungerar det bättre att använda webbläsaren Chrome och i vissa fall är Microsoft Edge att föredra. Det kan förekomma inramat innehåll som inte läses upp av vår uppläsningsfunktion ReadSpeaker.

E-tjänster

Vi använder oss av e-tjänstplattformen Selfpoint och plattformen uppfyller kraven delvis. Utifrån de förutsättningar som plattformen erbjuder anpassas text och innehåll så långt det går. Vi utreder för närvarande vilka brister som e-tjänstplattformen eventuellt har och arbetar för att förbättra tillgängligheten.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

För närvarande uppfyller inte webbsändningarna från kommunfullmäktige kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Österåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga.

Digitala tjänster på webbplatsen som ligger i externa system

Webbplatsen innehåller länkar till flera digitala tjänster som ligger i externa system. Vi arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten till dessa och ställer krav på leverantörer av digitala tjänster.

Några av de digitala tjänsterna som ligger i externa system är:

  • Hitta och jämför service – hanteras i systemet Stratsys
  • Felanmälan – e-tjänst och app i systemet Infracontrol
  • Förtroendemannaregistret i systemet Troman
  • Lärplattform – appen Unikum Familj, Unikum webb och Tempus
  • Bokningssystem för idrottshallar, systemet FRI Webb-Bokning
  • Digitala kartor, GIS-systemet ArcGIS

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av österåker.se.

Senaste bedömningen gjordes den 8 januari 2024.

Webbplatsen publicerades den 19 oktober 2021.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.