Tillgänglighetsredogörelse

Österåkers kommun står bakom den här webbplatsen och här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi arbetar för att förbättra den.

Här hittar du också kontaktuppgifter till oss om du upptäcker några brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på österåker.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du kan få innehållet uppläst via vår lyssna-funktion.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss:

Vi svarar normalt inom 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via servicecenter@osteraker.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar sina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår ambition är att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Blanketter och dokument

På webbplatsen finns en del blanketter och dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokument inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Arbete pågår kontinuerlig för att förbättra blanketter och dokument.

Filmer

För närvarande möter vi inte kraven vad gäller textning och syntolkning av filmer då det förekommer filmer som saknar undertexter och syntolkning.

Arbete pågår kontinuerlig för att möta kraven.

Inramat innehåll

En del information som visas på webbplatsen är så kallat inramat (Iframes) innehåll. I vissa fall fungerar det bättre att använda webbläsaren Chrome och i vissa fall är Microsoft Edge att föredra. Det kan förekomma inramat innehåll som inte läses upp av vår uppläsningsfunktion ReadSpeaker.

E-tjänster

Vi använder oss av e-tjänsteplattformen Artvise och plattformen uppfyller kraven delvis. Utifrån de förutsättningar som plattformen erbjuder anpassas text och innehåll så långt det går. I dagsläget finns bland annat följande fel:

  • Länkar saknar under understrykning.
  • Det går inte att navigera över rubriker/ingångar med tangentbordet.
  • Tabbfunktionen fungerar endast om man har klickat in sig på en rubrik/ingång.
  • E-tjänsteheadern saknar alt-attribut på menyn.

Leverantören arbetar på att lösa de brister som finns och förväntas vara färdig till årsskiftet 2021.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

För närvarande uppfyller inte webbsändningarna från kommunfullmäktige kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar på att lösa detta inför 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Österåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och därför har vi inte hunnit göra allt innan den 23 september 2020.
  • Österåkers kommuns bibliotek har en separat webbplats. Verksamheten har arbetat fram en ny webbplats med ny teknik och med innehåll som uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av osteraker.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 oktober 2021.
Webbplatsen publicerades den 19 oktober 2021.

Publicerad:
Senast uppdaterad: