Österåkers kommuns logotype

Vykort med inbjudan till hälsosamtal!

Illustration som visar äldre som ägnar sig åt att fika, spela fotboll, cykla, samtala och vandra.

Illustration: Linnea Blixt

Det är viktigt att alla som bor i Österåkers kommun kan behålla sitt välbefinnande och ha goda förutsättningar för hälsa genom hela livet. Nu bjuder vi in alla som är 80+ till hälsosamtal för att ta reda på vad vi som kommun kan göra för att bidra.

Hälsosamtal är ett värdefullt sätt att samla in upplevelser och erfarenheter från äldre om hur de bäst kan uppnå och bibehålla en god hälsa och välbefinnande. Målet är även att förebygga ensamhet, fysiska besvär, psykisk ohälsa och förlorad känsla av sammanhang. Därför bjuder vi in alla som har fyllt 80 år i Österåker till hälsosamtal i små grupper. Det gör vi genom att skicka ut ett vykort som beräknas landa i målgruppens brevlådor från och med den 12 februari.

– Vi vill lära oss mer om hur vi kan bli bättre på att möjliggöra för äldre att leva livet på det sätt de vill. Vi vill också underlätta för dem att hitta aktiviteter, föreningar eller annat som stärker välbefinnandet, säger Daniel Hansson, projektledare för området Förebyggande hälsa i Österåkers kommun.

Anmäl dig till hälsosamtal

Har du fyllt 80 år och vill delta, eller har övriga frågor om hälsosamtalen? Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. Tillsammans kommer vi fram till ett tillfälle och en träffpunkt som passar för dig. Anmäl dig gärna före den sista mars 2024.

Om projektet

Projektet ”Hälsosamtal för äldre” pågår under våren och sommaren 2024 och är finansieras med hjälp av ett statsbidrag.

Läs mer om hälsosamtalen och anmäl dig här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: