Österåkers kommuns logotype

Ny avdelning och webb för kommunens trygghetsarbete

Kvinna sitter framför en dator

Illustration: Linnea Blixt

Kommunen stärker sitt trygghetsarbete. Arbetet samlas nu på en egen avdelning – avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap. Dessutom har vi lanserat en ny webb för arbetet med tryggheten i Österåker.

Den nya avdelningen förtydligar uppdragets tyngd i linje med kommunens vision där ett av huvudmålen är trygghet.

– Trygghet är ett mångfacetterat område som berör alla kommunens verksamheter som Österåkersborna möter på olika sätt och i olika miljöer. Vi har också ett nytt omvärldsläge som innebär att Österåker, liksom andra kommuner i Sverige, behöver ta ett stort ansvar i säkerhets- och beredskapsarbetet. Därför väljer vi nu att tillskapa en ny avdelning som kommer att leda arbetet med att utveckla detta verksamhetsområde ytterligare, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Särskild webb för tryggheten i Österåker

Nytt för 2024 är en särskild webbplats för trygghetsarbetet i Österåkers kommun. Syftet är att det ska vara enklare att hitta information kopplat till trygghet. Läs om vårt trygghetsarbete för dig som är ung, vårdnadshavare, är utsatt för våld, vill nattvandra eller kanske vill anmäla en otrygg plats på österåker.se/trygghet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: