Österåkers kommuns logotype

Inbjudan till anhöriggrupp hösten 2024

Fem personer i varierande ålder sitter samlade kring ett fikabord.

Vi bjuder in till anhöriggrupper hösten 2024. Anhöriggrupperna är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående som har en långvarig sjukdom, en funktionsnedsättning eller som är äldre.

I anhöriggrupperna får du under trivsamma former träffa andra i liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår då i en grupp på 5–8 personer som träffas en gång i månaden för att stötta och lyssna till varandra.

Samtalen leds vanligen av en anhörigkonsulent och är utformade så att alla får möjlighet att komma till tals.

Grupperna delas in utifrån din situation och din närståendes sjukdom/funktionsnedsättning. Vi har tidigare haft grupper för exempelvis make/makar till personer med demensdiagnos, grupper för föräldrar till barn med NPF-diagnos och grupper för personer vars närstående drabbats av stroke.

När, var och anmälan

Anhöriggrupper startar i september 2024. För att vi ska veta att det finns ett tillräckligt stort intresse för att starta en grupp är det viktigt att du anmäler intresse i god tid.

Anhöriggruppen samlas på Träffpunkt Fyren på Stationsgränd 18 i Åkersberga.

Det är kostnadsfritt att delta.

Du anmäler dig genom att skicka e-post eller att ringa någon av anhörigkonsulenterna. De kan också svara på frågor om anhöriggrupperna.

Kontaktuppgifter

Mer information om anhörigstöd i Österåkers kommun hittar du här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: