Österåkers kommuns logotype

Här blir klätterväggen en väg till psykisk hälsa för tjejer

Flera barn och unga klättrar på en klättervägg. Till sin hjälp har de fritidsledare. På deras tröjor står det Fältgruppen Österåker och Medledare.

Fältgruppen och deras unga medledare bjöd in barn att klättra i Österåkers multiarena under påsklovet.

Just nu erbjuder Fältgruppen ett antal regelbundna klättertillfällen för att stärka tjejers självförtroende och främja psykisk hälsa. Iniativet är taget av ungdomarna själva.

Två fredagar i månaden kan de som är mellan 13 och 15 år och identifierar sig som tjej klättra i Österåkers multiarena.

Genom att kombinera klättring med samtal skapas en avslappnad miljö där deltagarna kan känna sig bekväma att öppna upp och dela sina tankar och känslor kring psykisk hälsa. Bakom initiativet står Hedvig och Ebba, två unga medledare hos Fältgruppen.

– Att prata öppet om psykisk hälsa bidrar till att bryta tabun och minska skammen kring ämnet. Samtalen kan leda till ökad medvetenhet, förståelse och stöd för dem som kämpar med psykisk ohälsa, säger Mohammad Naderi, fritidsfältare i Österåkers kommun.

Ökad självkänsla och självförtroende

Klättringen kan även bidra till att stärka ungdomarna att hantera sina egna utmaningar, vilket kan bidra till ökad självkänsla och självförtroende.

– Klättring är en aktivitet som kräver samarbete och tillit till andra. Det är en möjlighet för deltagarna att bygga starka band och stödja varandra, säger Mohammad Naderi.

Projektet Klättring för hälsa pågår till 17 maj. Välkommen 3 och 17 maj klockan 16–20 i Österåkers multiarena.

Unga medledare

Unga medledare en förlängning av Fältgruppens verksamhet där ungdomar har möjlighet att bli ledare och skapa verksamhet som riktar sig till andra unga.

Här kan de använda sina personliga kunskaper och intressen för att inspirera andra. Det kan handla om lovaktiviteter, spontana eller planerade aktiviteter vardagskvällar och helger eller vara med och representera Fältgruppen vid trygghetsvandringar eller evenemang.

– Uppdraget bjuder på massor av skratt, roliga aktiviteter och sammanhang med andra Unga medledare och är dessutom en utmärkt erfarenhet att få med i ett CV inför framtida arbetsansökningar, säger Jerry Wallén, samordnare för Fältgruppen i Österåkers kommun.

Fältgruppen

  • Fältgruppen består av fritidsledare som aktivt söker upp barn och unga mellan 10 och 18 år på de arenor där de befinner sig.
  • De bjuder dessutom in till aktiviteter och projekt som ger unga möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang, delaktighet och meningsfullhet.
  • Fältgruppen för även fram ungdomarnas röst, åsikter och perspektiv.
  • Medarbetarna i fältgruppen spelar en viktig roll i kommunens brottsförebyggande arbete. Det gör de genom att de bygger relation till Österåkers unga, något som i sin tur skapar ett stärkt förtroende till vuxenvärlden.

Mer information om Fältgruppens verksamhet.

Från och med höstterminen 2023 ingår även Ljusterös öppna ungdomsverksamhet i Fältgruppens uppdrag. Arbetet utgår från verksamhetslokalen som ligger i anslutning till Ljusterö skola.

– Vi strävar efter att skapa en verksamhet som bygger på att ungdomar och vuxna tillsammans i en jämställd relation driver verksamheten utifrån från värdeorden delaktighet, trygghet och lärande, säger Jerry Wallén.

Visionen är att skapa en verksamhet av unga, med unga och för unga där fältarbetarens agerar som stöttande och inspirerande coacher.

Verksamheten har beviljats ett bidrag genom kommunens utvecklingssluss. Bidraget syftar till att möjliggöra en förändring där målgruppen på Ljusterö får ett utökat och bredare utbud med utgångspunkt i en aktiv och stimulerande ungdomsverksamhet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: