Österåkers kommuns logotype

Engagerade vuxna är viktiga för tryggheten

En familj med två föräldrar och en tonåring sitter tillsammans i soffan. Tonåringen sitter med en surfplatta i handen.

Du som vårdnadshavare och vuxen är viktig i det vålds- och brottsförebyggande arbetet. Tillsammans kan vi stärka våra barn och ungas positiva utveckling. Kommunens trygghetssamordnare delar med sig av sina tips och råd.

Österåker har ett lågt antal brott i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.

– Vi har få anmälda brott, men det inträffar självklart enskilda händelser. Just nu ser vi en ökning av att barn och unga hänger i centrum. De stör ordningen och skapar otrygghet, säger Madeleine Holmström, trygghetssamordnare.

Tillsammans med polisen följer kommunen utvecklingen i Österåker.

– Vi uppmanar alla föräldrar och andra vuxna att engagera sig i barn och unga. Vad gör ditt barn på sin fritid? Vilka träffar de i centrum och vad gör de tillsammans? Att gå och fika i centrum är inget konstigt, men när ditt barn använder centrum som en plats att hänga på finns en ökad risk att hamna snett, säger Madeleine Holmström.

Det gör kommunen

Österåkers kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans med många andra aktörer i samhället. Det förebyggande arbetet handlar dels om att skapa trygga platser i vår gemensamma offentliga miljö, och dels om att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap.

Samverkan mellan kommun, polis och Österåkersborna är också viktigt i det förebyggande arbetet. Nattvandrande vuxna fyller till exempel en viktig funktion för tryggheten på de platser där ungdomar finns. För att göra det enkelt att komma igång att nattvandra har Österåkers kommun tagit fram en metod för samverkan med de kommunala väktarna och kommunpolisen.

Dessutom bjuder kommunens trygghetssamordnare löpande in vårdnadshavare till olika föreläsningar, erbjuder föräldrakurser och gör utskick med aktuell lägesbild och råd.

– Du som vårdnadshavare är väldigt viktig i ditt barns liv. Även under tonårstiden har du stor inverkan och behöver finnas där som trygghet när frigörelsetiden börjar. Just därför vill vi ge dig så mycket information och stöd vi kan, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare.

Det kan du som förälder göra

Närvarande och engagerade vuxna är en viktig skyddsfaktor.

– Som vuxen och förälder är det vårt ansvar att skydda våra ungdomar och hjälpa dem att göra kloka val. Genom att vara uppmärksam och öppen kan vi hjälpa dem att undvika farliga situationer, säger Daniela Balladares.

Trygghetssamordnaren Mats Övergaard delar med sig av sina bästa tips och råd till vårdnadshavare om hur vi förebygger att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap.

 • Bygg upp en nära och tillitsfull relation till din ungdom.
 • Visa att du bryr dig.
 • Var tydlig med dina förväntningar.
 • Prata och samverka med andra föräldrar om dina förväntningar.
 • Lita på din intuition, den är sällan fel.
 • Var medveten om var och med vem din ungdom umgås med på fritiden.
 • Var vaken när din ungdom kommer hem och se efter i vilket skick. Risken för att begå eller råka ut för ett brott är större vid användande av droger eller alkohol. Det bästa sättet att hålla ungdomar borta från droger är att se till att de avstår från alkohol.
 • Skuldbelägg inte din ungdom.
 • Samarbeta med skolan och andra vuxna.
 • Digital närvaro - vad upplever din ungdom på internet?
  Bagatellisera inte normbrytande beteenden allt från att din ungdom bryter mot dina regler, skolkar, stjäl och klottrar, till grövre förseelser som att slåss, hota och sexuellt ofreda andra.

Föreläsning om barn på nätet

Välkommen till föreläsning om barn på nätet den 27 mars på Berga teater 18.30–20.00.

Vid eventuella frågor kontakta tryggi@osteraker.se.

För mer information se österåker.se/trygghet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: