Stort engagemang i Österåker för nattvandring och ungas trygghet

Bilden visar Michaela Fletcher och en annan kvinna som står bredvid varandra utomhus i mörkret klädda i röda ytterkläder som det står nattvandring på

Nattvandringsverksamheten i Österåkers kommun tillhör riks­organisationen Nattvandring.nu och känns igen på sina röda västar.

Enga­gemanget för nattvandring är stort i Österåker. Nattvandring är ett sätt för att öka tryggheten för ungdomar i våra offentliga miljöer. Nyligen begav sig även de folkvalda politikerna ut i natten med Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) i spetsen.

Nyligen hade Kommunstyrelsen en dragning om trygghet och säkerhet. Då beslutades det att politikerna skulle delta i nattvandringen i Österåker. Fredagen den 17 november anslöt de till en stor grupp engagerade vuxna. På plats var även representanter från kommunens trygghetssamordnare, Fältgruppen i Österåker, flera föreningar och vaktbolaget Securitas.

– Syftet med att politikerna deltog i nattvandringen var att visa ett gott exempel. Nattvandring betyder så mycket, inte bara för de ungdomar som vi möter utan även för de ungdomar hemma som vet att deras föräldrar är ute och går för ökad trygghet, säger Michaela Fletcher.

Kvällen inleddes på Träffpunkt Fyrens lokaler i Folkets Hus med introduktion från Madeleine Holmström som är en av kom­munens trygghetssamordnare. Turen begav sig sedan i Åkersbergas centrala delar.

– Stort tack för allt det engagemang som alla vuxna visar. Det här betyder allt för att vi ska bibehålla den trygghet som vi har byggt upp i Österåker, säger Michaela Fletcher.

Är du intresserad av att nattvandra?

Även om dina barn är små eller vuxna, eller om du inte har några barn, har du genom nattvandringen ett tillfälle att engagera dig och träffa ungdomar.

Du som är förälder till barn i en skolklass eller förening kan få ett bidrag till klass- eller föreningskassan.

Nattvandring sker i första hand under fredagar och lördagar mellan klockan 20.30 och 24.00.

Publicerad:
Senast uppdaterad: