Österåkers kommuns logotype

Separerade föräldrar som har svårt att komma överens erbjuds kostnadsfritt stöd

En mamma bär på sin bebis och lämnar huset medan pappan står kvar i dörröppningen med ett äldre barn.

Är det svårt att lösa frågor kring barnen efter separationen? Då kan du tillsammans med den andra föräldern få stöd och vägledning genom helt kostnadsfria samarbetssamtal.

Om du som separerad har svårt att komma överens med den andra föräldern i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal vara en väg framåt. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att ni som föräldrar kan lösa meningsskiljaktigheter utanför domstol. Målet är att barnen inte ska komma i kläm och att ni som föräldrar ska kunna förbättra er förmåga att samarbeta.

Välj mellan digitala samtal eller på plats

Samtalsledarna har som ambition att erbjuda ett enskilt inledande samtal inom två veckor från inkommen gemensam ansökan. Vid storhelger och semestertider kan det ta längre tid. Återkommande samarbetssamtal bokas löpande efter varje besök. Samtalen kan genomföras både digitalt och på plats.

Samarbetssamtal – samtalsstöd för separerade föräldrar

Publicerad:
Senast uppdaterad: