Österåkers kommuns logotype

Samtal pågår om psykisk hälsa med Österåkers elever

Flicka sitter i bänken i klassrum. Hon ser allvarlig ut. Har huvudet i händerna. Runtomkring henne sitter andra elever, det pågår en lektion.

Nu har vi kommit igång med det hälsofrämjande programmet Youth Aware of Mental Health (YAM) ute i skolorna. Syftet är att förbättra den psykiska hälsan bland unga.

YAM ger elever i årskurs 8 möjlighet att träna på att prata och uttrycka känslor kopplade till sitt mående.

– Tillsammans med eleverna genomför vi dilemmaövningar och rollspel som möjliggör samtal om svåra och tunga känslor och situationer på ett lekfullt sätt. Vi pratar om vikten av att ha någon vuxen att vända sig till vid behov. Dessutom går vi igenom vilka eleverna kan vända sig till om de själva eller en kompis mår dåligt, berättar Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Tillsammans med Mats Övergaard ansvarar Daniella Balladares för att implementera YAM i kommunen, utbilda instruktörer, planera och se till att alla skolor får ta del av YAM.

– I dagsläget är vi totalt sju YAM-instruktörer. Vi har genomfört samtal med elever i fyra skolor och fler skolbesök är inplanerade under våren, säger Mats Övergaard.

Målet är att alla elever i kommunens årskurs 8 ska få YAM till sin skola, oavsett det är en kommunal skola eller friskola.

Publicerad:
Senast uppdaterad: