Österåkers kommuns logotype

Så kan personer som vill lämna brottslig verksamhet få stöd

Bilden visar en polis i uniform som står bakom en avspärrningsband. I Bakgdrunden syns en parkerad bil.

Stöd till avhoppare är en viktig del av samhällets brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska det grova våldet. Stödet är av stor vikt eftersom det ger goda förutsättningar till hållbar förändring.

En avhoppare är barn eller vuxna som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja detta. Ett avhopp kan ske från olika kriminella miljöer, exempelvis lokala kriminella nätverk, en hederskontext, en våldsbejakande extremistisk miljö eller en löst sammansatt kriminell gruppering.

Att arbeta med personer som väljer att lämna organiserad brottslighet, och som behöver samhällets stöd och skydd för att göra det, är komplext. Det är en process från ansökan om stöd till fullföljt avhopp.

– Vi tar emot ärendet, utreder behovet skyndsamt och aktiverar de stödinsatser som vi bedömer är nödvändiga. Dessa ärenden kräver en varsam hantering för att säkerställa trygghet för avhopparen, säger Mona Bakhshi Poor, socialdirektör i Österåkers kommun.

Samarbete med Polisen

Kommunens stöd till avhoppare bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete med polisen. Polisens hotbilds- och riskbedömningar utgör till exempel ett viktigt underlag för socialtjänstens bedömning av avhopparens behov av stöd, skydd och förutsättningar att fullfölja avhoppet.

– Förutom förebyggande insatser mot brott och återfall kan en avhoppare behöva skyddat boende, säkerhetsåtgärder och ekonomisk rådgivning. Det är alltid personens individuella behov som är avgörande för vilka insatser som ska beviljas från socialtjänsten, säger Mona Bakhshi Poor.

Österåkers framgångsfaktorer

Kommunens stöd till avhoppare bedrivs utifrån lagstiftning och särskilda rutiner samt vissa krav som avhopparen behöver förhålla sig till.

En förutsättning för att klara av ett avhopp är att helt ta avstånd från kriminalitet samt långsiktig motivation att lära sig leva ett vanligt liv med jobb, skola, bostad och ett nytt socialt liv, berättar Mona Bakhshi Poor.

Österåker har varit förskonat från den mest omfattande våldsvågen i Sverige och arbetar aktivt med sociala förebyggande åtgärder. Kommunen har därför inte behövt ha en avhopparverksamhet, men stöd till avhopp finns.

– Vi följer noggrant upp de insatser vi erbjuder för att säkerställa att de uppnår önskat resultat. Vi samarbetar även aktivt med andra kommuner för att utveckla och förbättra våra insatser för avhoppare, säger Mona Bakhshi Poor.

Stöd finns att få

Vill du ha stöd att lämna brottslighet? Ring 08-540 81 180.

Vid akuta ärenden ring alltid 112.

Du kan även ringa Polisens växel 114 14 och be att få komma i kontakt med avhopparsamordningen.

Mer information

Vad är avhopparverksamhet? Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet. Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder Gängsnacket , 989 kB, öppnas i nytt fönster.: Ett informationsmaterial som är framtaget av Länsstyrelserna tillsammans med polisen. En folder som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna med information om risker, varningssignaler och var man kan vända sig för stöd.

Här finns foldern på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: