Österåkers kommun tillsätter extern utredning av arbetet kring LSS

Bilden visar kommunhuset Alcea en vinterdag. På den bruna tegelfasaden sitter Österåkers kommuns logga.

Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring LSS har kommundirektören i dialog med Kommunstyrelsens ordförande gett ett uppdrag att en extern utredning av LSS-hanteringen ska genomföras. Utredningen kommer att göras av oberoende revisionsbyrå. 

Utredningen sjösätts för att ytterligare kvalitetssäkra handläggningen. Det handlar inte om ett antagande att fel begåtts utan för att få ett kvitto på att handläggningen sker rättssäkert och att stärka tjänstemannakårens yrkesstolthet. En utredning välkomnas dessutom av berörda tjänstemän. 

– Det är viktigt att medborgarna har förtroende för kommunens verksamhet. När det handlar om integritetskänsliga verksamheter som LSS är det ofta svårt för tjänstemännen att svara med tanke på sekretesslagstiftning och av rent mänskliga hänsyn. En oberoende och extern granskning av kommunens verksamhet är något jag och mina kolleger inom kommunen alltid ställer oss positiva till. Med tanke på diskussionen kring LSS finner jag det lämpligt att en utredning sker, inte minst mina tjänstemän välkomnar den, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

– Jag vill att alla invånare i Österåker ska veta att allt vi gör är transparent och rättssäkert, vilket också är vårt uppdrag, säger Michaela Fletcher, (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: