Österåker arrangerar konferens för ungas psykiska hälsa 2024

Bild på Täby och Österåkers kommuns utbildningsdirektörer samt föreläsaren Frida Boisen.

Från vänster: Täbys utbildningschef Maria Assarsson lämnar över boj till Österåkers utbildningsdirektör Eva Wetterstrand. Moderatorer för Ung i Roslagen 2023 var Frida Boisen och Malin Hagström.

I november 2023 var det återigen dags för den årliga konferensen Ung i Roslagen, för barn och ungas psykiska hälsa. Nästa år är det Österåker som är värd för arrangemanget.

Konferensen Ung i Roslagen riktar sig till personer som möter barn och unga i sitt arbete. Det är en mötesplats som bland annat syftar till kunskapsdelning. Konferensen är årligt återkommande och arrangeras i samverkan med kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Det är värdkommunen som bestämmer tema på den årliga konferensen.

I år bjöd Täby kommun in till den årliga konferensen och vilken succé det blev! Arrangemanget blev fullsatt och mycket uppskattat av de som var där. I fokus stod hur våra barn och ungas psykiska hälsa kan främjas. På agendan stod även hur vi tillsammans kan förstärka arbetet ytterligare kring ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och samtidigt en arena för samverkan. 

Från externt håll fick publiken möta Gergö Hadlaczky, som berättade om sin forskning om suicidprevention, polisen och föreläsaren Nadim Ghazale om att hitta en plats i ett nytt land och slutligen fick de ta del av en resa genom dåligt mående av dagens moderator Frida Boisen och hennes dotter Tilda.

Från Täby kommun berättade kommunvakter, ungdomsmottagningens kuratorer samt fritids- och danspedagoger om olika sätt att jobba förebyggande med ungdomar.

Bojen lämnades över till oss

Dagen avslutades av Täby kommuns utbildningschef Maria Assarsson, överlämnande stafettpinnen i form av en livboj till Österåkers kommuns utbildningsdirektör Eva Wetterstrand. Det innebär att Österåkers kommun är värd för konferensen Ung i Roslagen 2024.

– Det är viktigt att de som jobbar med barn och unga i våra Roslagskommuner lär känna varandra och nätverkar eftersom våra unga ofta rör sig mellan kommungränserna. Det är bra att vi också har liknande kunskapsbas att stå på, därför är det superbra att vi kan samverka kring viktiga kompetenshöjande dagar som Ung i Roslagen. I år låg fokus på säkerhet och trygghet, med extra fokus på psykisk ohälsa, berättar Eva Wetterstrand och Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: