Österåkers kommuns logotype

Lågt antal brott i Österåker i jämförelse med övriga kommuner

Bilden visar en person bakifrån som går in i tunneln under cirkulationsplatsen vid Cirkel-K (Roslagsvägen/väg 276, Norrgårdsvägen och Söralidsvägen). Det är mörkt och lite snö ligger på marken. Vid trappen ner till öppningen av tunneln syns en trygghetsstärkande insats - ljussättning med stjärnor för en tryggare upplevelse av platsen.

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten och förebygger brott i offentlig miljö. Trots goda resultat intensifierar vi arbetet ytterligare.

Österåkers kommun rankas som nummer 4 av länets 26 kommuner vad det gäller anmälda livskvalitetsbrott per invånare. Det innebär att vi har lågt antal brott i Österåker i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län 2022.

Under ledning av Länsstyrelsen Stockholm har en myndighetsgemensam regional kartläggning av livsvillkor, brottslighet, narkotikaanvändning och otrygghet i Stockholms län genomförts. Det är den första kartläggningen i sitt slag som utgår från begreppet livskvalitetsbrott, det vill säga brott, beteenden och ageranden som har påverkan på individens trygghet i vardagen.

– Kommunens arbete mot livskvalitetsbrott, till exempel skadegörelse, klotter, ordningsstörningar, narkotikabrott och våld i offentlig miljö, kommer alltid vara högt prioriterat. Det goda resultatet motiverar oss att intensifiera arbetet, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef i Österåkers kommun.

Livskvalitetsbrott syftar på den typ av synliga brott och ordningsstörningar som medborgarna själva har upplevt, sett eller hört talas om och som därmed har en negativ påverkan på ett kvarter, ett bostadsområde eller ett helt samhälle.

– Det är viktigt att alla hjälper till i arbetet mot livskvalitetsbrott om än på olika sätt. Det kan exempelvis vara genom att nattvandra, polisanmäla när du ser något misstänksamt eller blivit utsatt för brott, felanmäla klotter eller skadegörelse och var en god förebild för andra, säger Ulf Palmgren.

Under flera år har kommunen, i samarbete med polis, näringslivet och allmänheten, prioriterat det brottsförebyggande arbetet för att öka säkerheten och tryggheten.

– Regionens kartläggning av livskvalitetsbrott visar att kommunens arbete ger resultat och lägesbilden bekräftas även av minskat antal anmälda brott till polisen, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

Du kan ta del av hela rapporten och resultatet i dokumentet nedan.

SVT uppmärksammar Österåkers trygghetsarbete

Hör när kommunens säkerhetschef Ulf Palmgren berättar mer i SVT. Länk hittar du nedan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: