ILSA erbjuder sysselsättning och daglig verksamhet på arbetsplats–ett sätt att närma sig arbetsmarknaden

Kvinna som kramar om en hund, en golden retriever.

Bilden är en genrebild.

Att gå till jobbet, träffa kollegor och ha ett viktigt uppdrag att utföra, skapar tillhörighet. ILSA är en daglig verksamhet som hjälper personer med funktionsnedsättning till sysselsättning på en arbetsplats. Nu finns också möjligheten för ILSAs kunder att delta i arbetslivsträffar, ett forum för diskussioner om arbetslivet och nätverkande.

ILSA är till för personer med funktionsnedsättningar som omfattas av Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL), exempelvis intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten samarbetar med en mängd olika arbetsplatser, såsom hunddagis, lagerverksamhet, bilverkstäder och växtvård. Genom dem får kunderna en praktik- eller sysselsättningsplats som är anpassad efter deras olika behov och färdigheter. Under hela perioden får de stöd av arbetsanpassare på ILSA.

– Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska känna att de har ett meningsfullt uppdrag i samhället. Det är något som alla växer av, säger Reza Moein som är verksamhetschef.

Samtal utifrån olika teman

För att stärka möjligheterna till en lyckad arbetslivserfarenhet, har ILSA startat upp regelbundna arbetslivsträffar för sina kunder. De sökte och beviljades medel från Österåkers kommuns så kallade Utvecklingssluss, som finns för att snabbare kunna finansiera olika utvecklingsinitiativ som gynnar kommuninvånarna.

Träffarna ger möjlighet till erfarenhetsutbyte utifrån olika ämnen. Det kan handla om att skriva en arbetsansökan och CV, om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen eller om arbetskultur.

– Det här med oskrivna regler är ju inte helt enkelt och vi får många frågor om vad som är okej eller inte på arbetsplatsen. Är det exempelvis okej att välja att äta lunch själv istället för med kollegorna? säger Malin Bergström, en av ledarna för arbetslivsträffarna.

Att se möjligheter

ILSAs arbetslivsträffar ger också deltagarna en möjlighet att lära känna och inspireras av varandra. Genom övningar som att intervjua varandra och möjligheten att byta kontaktuppgifter, skapas nya band och stödsystem.

Naffee Gutter, som också leder träffarna, hoppas att det här forumet leder till att deltagarna får en ökad tro på sig själva och på de möjligheter som finns i arbetslivet.

– Under en av våra träffar kom en tidigare kund, som numera är anställd, för att berätta om det. Det var så inspirerande och visade på de möjligheter som finns. Det handlar om att tro på sig själv och sina färdigheter och att hitta rätt plats. Det finns en arbetsplats för alla, säger Naffee Gutter.

Nominerad till kvalitetsutmärkelse

Förra året var ILSA en av sju finalister till Österåkers kommuns nya utmärkelse Årets möjliggörare. De nominerades för den utveckling och kompetenshöjning de har bidragit med genom arbetsmetoden Supported employment för personer som står långt från arbetsmarknaden samt en utbildning för ökade kunskaper om psykisk ohälsa.

Om ILSA

ILSA (Individen Livskunskap Samhälle Arbetsliv) är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar som omfattas av Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Genom ILSA får kunden stöd med att hitta, få och behålla en sysselsättning på en arbetsplats utifrån sina behov.

Läs mer om ILSA här

Följ ILSA på Instagram Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: