Österåkers kommuns logotype

Fler trygghetssamordnare i Österåker

Porträttbild med Madeleine Holmström och Mats Övergaard. De står framför en brun tegelvägg.

Madeleine Holmström och Mats Övergaard, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

I kommunens budget är det fortsatt fokus på säkerhet och trygghet. Till exempel ökar vi antalet trygghetssamordnare i Österåker. Möt Mats Övergaard och Madeleine Holmström, som är två av dem.

Österåker har en positiv utveckling med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar. För att bibehålla den positiva utvecklingen och intensifiera arbetet ännu mer växer Trygg i Österåker, från två till tre trygghetssamordnare.

– Vi ser att vårt brottsförebyggande arbete har gett resultat. Med fler medarbetare kan vi nå ännu längre, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef i Österåkers kommun.

Mats Övergaard

I augusti 2022 tillträdde Mats Övergaard som trygghetssamordnare i Österåkers kommun. Han har arbetat inom Österåker sedan 2007, som bland annat flyktinglots, personligt ombud och familjehemssekreterare. Mats Övergaard har även stöttat personer i olika åldrar, som tampats med missbruk och varit anställd hos Österåkersanstalten.

– Efter att ha arbetat med personer i utsatthet i hela mitt liv, ville jag prova på att arbeta förebyggande och komma in i ett tidigare skede. Det är fantastiskt att arbeta i en kommun där säkerhet och trygghet är så högt prioriterat, säger han.

Mats Övergaard är ett nytt tillskott till gruppen med trygghetssamordnare i Österåkers kommun, han ansvarar för att samordna kommunens arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt våldsbejakande extremism. Arbetet sker även i tätt samarbete med andra viktiga aktörer i samhället som till exempel polisen.

– Det är viktigt med förebyggande insatser tidigt i livet. Föräldrar, skola och en organiserad fritid har stor betydelse för att barn och unga inte ska hamna snett.

Madeleine Holmström

Madeleine Holmström är för många ett bekant ansikte. Innan hon tillträdde som trygghetssamordnare i kommunen, januari 2023, var hon kommunpolis i Österåker.

– Jag har arbetat som polis i 12 år. Det var framförallt det brottsförebyggande arbetet som jag brann för. Nu får jag möjlighet att arbeta med de frågorna på heltid. Att jag arbetat tätt med poliserna i Södra Roslagen under flera år, till exempel med nya kommunpolisen Robert Sundler, medför även en ännu starkare brygga mellan våra verksamheter, säger hon.

Madeleine Holmström ansvarar för samordning av kommunens situationella preventionsarbete. Vilket syftar till att förebygga, förhindra eller försvåra att brott begås. Det kan till exempel vara att skapa trygga platser genom att samordna bevakningsbolagets arbete, organisera nattvandring, genomföra medborgardialoger och olika nätverksträffar. Men också stödja kommunens chefer och medarbetare i samband med hot och våld.

– Österåkers kommun ligger i framkant i säkerhets- och trygghetsarbetet för att vi arbetar i en och samma riktning. Det finns uttalade gemensamma mål och stor arbetsglädje i de här frågorna. Men vi får inte nöja oss med resultatet utan måste ständigt jobba vidare, säger hon.

Arbetet med att skapa trygghet och säkerhet i samhället är som mest effektivt i dialog och samarbete med polisen, skolan, kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, fastighetsägare, näringslivet och invånarna. 

– Jag vill att Österåkersborna känner att de är informerade och delaktiga i vad kommunen gör för att skapa trygghet och säkerhet. Vi kommer därför tillsammans med Polisen, att påbörja medborgardialoger igen på olika platser som vi vill veta mer om.

Madeleine Holmström efterträder kollegan Lena Brodin, som i slutet av januari 2023 går i pension efter lång och trogen tjänstgöring.

Publicerad:
Senast uppdaterad: