Fler känner att de kan påverka stödet från socialförvaltningen

En kvinna slår ihop händerna i tacksamhet i samtal med en handläggare från socialförvaltningen

I slutet av varje år utvärderar vi hur Österåkersbor upplever kontakten med Familjerådgivningen, Familjemottagningen och beroendeteamet Flotten. Resultatet från den senaste undersökningen visar att fler känner att de har mer inflytande och större möjlighet att själva påverka den hjälp de kan få i kontakt med kommunen.

Under hösten 2022 erbjöd vi alla som var i kontakt med socialförvaltningens olika verksamheter att svara på frågor om stödet från kommunen. Frågorna handlade bland annat om hur tydlig informationen är, om de upplever att det går att påverka stödet och om handläggaren visar förståelse. Svarsfrekvensen ökade till 54 procent under 2022 jämfört med 32 procent året innan.

Tack för att du svarade på vår enkät! Det känns fint att så många av er har en positiv upplevelse av mötet med oss. De flesta som svarat säger att kontakten hade förbättrat den egna livssituationen, vilket är vårt mål. Dock finns det självklart förbättringsområden som vi får arbeta vidare med.

Yvonne Aili, strateg vid Socialförvaltningen

Så här tyckte Österåkers invånare om det stöd de fått från socialförvaltningen under 2022

Resultat Brukarundersökning 2022 Socialförvaltningen i Österåkers kommun. , 71.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport Brukarundersökning Socialförvaltningen Österåkers kommun. , 563.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: