Österåkers kommuns logotype

Det våldsförebyggande arbetet uppmärksammas
under ”En vecka fri från våld”


Ett konstverk skapat av eleven Anton Ljung på Österåkers gymnasium som visar en abstrakt målning på en ung man med blåmärken

Illustration av Anton Ljung. elev på Österåkers gymnasium.

Våld är aldrig ok, oavsett om det rör sig om fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld eller ekonomiskt våld. Under vecka 47 uppmärksammar hela landet det viktiga arbetet med att förebygga våld under namnet ”En vecka fri från våld”.

Österåkers kommun har sedan 2021 en kommunövergripande strategi och en handlingsplan som visar riktningen för kommunens våldsförebyggande arbete. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin och handlingsplanen utgår ifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Den är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi förebyggande för att skapa en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och för att våld inte ska få utrymme att existera. Att i tidigt skede upptäcka tecken på våld och då agera för att stoppa det är oerhört viktigt. Vi finns här för att fånga upp, agera och ge stöd så att vi tillsammans kan arbeta för en vardag där våld aldrig är ok.

Ljusmanifestation, föreläsningar och konstutställning

Under vecka 47 kommer vi att arrangera alltifrån ljusmanifestation på Storängstorget till föreläsningar om våld och visa upp en konstutställning skapad av ungdomar.

Aktiviteter i Österåker under En vecka fri från våld

Mer information

Är du utsatt för våld och behöver hjälp?

Är du våldsutövare och önskar stöd kring ditt beteende?

Om våld i nära relationer

Publicerad:
Senast uppdaterad: