Demensvården i Österåker har certifierats av Silviahemmet

På bilden syns personal från Ersta diakoni hemtjänst hålla upp sina certifikat

Ersta diakoni hemtjänst tillsammans med utbildningsansvarig och Silviasyster Eva Jönsson

All personal vid de särskilda boendena Attendo Solskiftet och Attendo Kantarellvägen samt hemtjänstutförarna Ersta diakoni och Olivia hemomsorg har under hösten genomgått en grundutbildning i demenskunskap hos Silviahemmet. Måndagen den 20 mars mottog de under högtidliga former certifikat underteckade av H.M Drottning Silvia, ett kvitto på genomförd utbildning och värdefull kunskap inom demensvård. Kursbevisen delades ut av Eva Jönsson, utbildningsansvarig och Silviasyster vid Silviahemmet.

Ambitionen och visionen mot en Silviahemscertifiering har funnits under flera år men det är först nu vi har haft möjlighet att genomföra utbildningen. Jag är oerhört stolt över att fyra av våra verksamheter inom vård- och omsorg blivit certifierade. Målet är att de flesta verksamheter i Österåker ska vara certifierade till nästa vår.

Monica Kjellman (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Stöd och verktyg i arbetet

– Vi är väldigt tacksamma för möjligheten att få genomgå en Silviautbildning och vill tacka Österåkers kommun och Silviahemmet för det. En givande utbildning med otroligt bra verktyg för våra medarbetare i arbete med kunder som har en demenssjukdom. Vi är stolta över att vara en av 175 Silviacertifierade enheter i hela Sverige, meddelar Neringa Pranyté, tillförordnad verksamhetschef på Ersta diakoni.

Fler certifieringar på gång

Två ytterligare verksamheter inom vård- och omsorg har påbörjat sin utbildning vid Silviahemmet. Det är det särskilda boendet Attendo Vårdbo och hemtjänstutföraren Omsorgsfamiljen som siktar på att nå en certifiering den 8 juni. Till hösten påbörjar ytterligare två verksamheter sin utbildning och till våren inleder de sista verksamheterna i Österåker programmet.

– Det är glädjande att Österåker kommun har påbörjat denna utvecklingsresa. Att all personal får samma kunskap ger en ökad livskvalitet för dem vi tar hand om. Reflektionsstunderna leder till ständig utveckling av teamet, säger Eva Jönsson, utbildningsansvarig och Silviasyster vid Silviahemmet.

Vad är en Silviahemscertifierad verksamhet?

Certifieringen innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare har utbildats i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning. Det är ett arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsförloppet, från mild till svår fas i sjukdomen och till livets slut.

Certifieringsprocessen utgörs av tre steg: grundutbildning till alla medarbetare, arbetsledarutbildning och reflektionsledarutbildning. När alla moment i processen är godkända överlämnas ett inramat och numrerat certifikat undertecknat av H.M. Drottningen. Kursdeltagare får ett kursbevis. Därefter sker en årlig uppföljning och vart tredje år utfärdas ett förnyat certifikat efter kompletterande utbildning.

Mer information om Silviahemmet

Silviahemscertifiering — Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om certifieringen av Österåkers verksamheter

Kontakta sakkunnig: Karin Leo, karin.leo@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: