Blodbussen kommer till Alceahuset ungefär var sjätte vecka

Blodbussen står framför Alceahuset

Visste du att blodbussen står uppställd utanför Alceahuset på Hackstavägen 22 ungefär var sjätte vecka. Då har du chans att lämna blod och rädda liv. Antalet aktiva blodgivare minskar och varje insats är viktig.

De senaste årens omvärldshändelser ställer ökade krav på beredskap, bland annat för blodgivningsverksamheten i Sverige. Samtidigt råder en nedåtgående trend i antalet aktiva blodgivare.

Blodgivning – en viktig del i samhällsberedskapen

– Det är glädjande att intresset för blodgivning tycks öka. Det är också en nödvändighet för samhällsberedskapen. Dock täcker inte ökningen antalet blodgivare som av olika anledningar slutar att ge blod. Det behövs ständigt fler blodgivare för att kunna upprätthålla en säker och hållbar blodförsörjning, säger Ingrid Johansson, ordförande i GeBlod Kommunikation.

– Vi vill tacka alla blodgivare och de hundratals arbetsgivare som genom initiativet ”Rädda liv på arbetstid” uppmuntrar till blodgivning på arbetstid och därmed gör en viktig samhällsinsats, säger Ingrid Johansson.

Källa: geblod.nu.

Här kan du se när blodbussen kommer nästa gång

Se kalender och boka tid för att ge blod vid Alceahuset i Åkersberga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: